Zeme žodžio reikšmė

Zeme - žem|ė 1. planeta, kurioje gyvenama (tikrinis pavadinimas): Žemė sukasi aplink Saulę. Žemės rutulys, pluta. 2. tos planetos paviršiaus sluoksnis; tą sluoksnį sudaranti medžiaga: žemės drebėjimas. Leisti šaknis į žemę. žemės sauja. Užversti duobę žemėmis. žemių pribiro į batus. Duonoje yra žemių. Girdėti kaip iš po žemių. Sulyginti su žeme. 3. vaikščiojamasis paviršius: Stovėti ant žemės. Lipti ant žemės. Avižos dar prie žemės (mažos). Jo drabužiai ligi žemės (ilgi). Gulėti žemėje (po žeme), ant žemės. Paguldyti ant žemės. Pašokti nuo žemės. 4. sausuma: Pagaliau jūreiviai išvydo žemę. 5. šalis, kraštas: Gimtoji žemė Žemaičių žemė Švedų žemė 6. dirva: žemės prie smėlio. Derlinga žemė 7. dirbamas bei naudojamas paviršiaus plotas: žemės ūkis. Dešimt hektarų žemės. žemės mokestis. 8. dugnas (vandenyje): Inkaras pasiekė žemę. Kaip žemę pardavęs (labai nusiminęs). Nors gyvas lįsk į žemę (nėra kur dėtis). Nors kiaurai į žemę smek (nėra kur dėtis). Saulė žeme ridinėja (ritinėjasi) (puikus oras). Skradžiai žemės prasmegti (dingti). Su žemėmis sulyginti (sunaikinti). Su žemėmis sumaišyti (visiškai įveikti; suniekinti). žemę arti nosimi (eiti svyruojant, griuvinėjant). Žemė dega po kojomis (darosi nesaugu). Žemė kvepia (artinasi mirtis). žemės nesiekti kojomis (kulnais) (greit bėgti). Žemė slysta iš po kojų (darosi nesaugu).
Žemė (Žemės rutulys, Pasaulis) – Saulės sistemos planeta, pagal atstumą Žemė yra trečia nuo Saulės (tarp Veneros ir Marso) ir penkta pagal masę.

Žodžio zeme sinonimai

Žodžio zeme sinonimai
2013-03-15 11:34:23
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž