Vyniojimas žodžio reikšmė

Vyniojimas - vyniójimas. vỹniojimas. 1. → vynioti 1, 2. 2. išsisukinėjimas: Aiški spaviednė tuomet yra, kad išpažįsta griekus be vyniojimos, be slapčios iškalbos. apvyniójimas. → apvynioti 2: Apvyniojimas, aprietimas. Apvyniojimas drabužių kočiojant. raištis, vyturas: Nešioti tą apvyniojimą. įvyniójimas. 1. → įvynioti 1. 2. → įvynioti 3. išvyniójimas. 1. → išvynioti 1: Ižvyniojimas. Išvyniojimo būgnelis. 2. išplėtojimas: Dabar reikia atkreipti akis į žmonių būvio pagerinimą, į šalies pajiegų išvyniojimą. Šitą pasirodymą beveik „vaikų liga“ arba „išsivyniojimo liga“ apženklyti norėčiau. Niekados mokslui nepavyks susekti išsivyniojimo (evoliucijos) takai. 3. išnarpliojimas. nuvyniójimas. → nuvynioti 1. pavyniójimas. 1. → pavynioti. 2. daiktas, ant kurio kas vyniojama: Čia nėra jokio pavyniójimo. pérvyniojimas. → pervynioti 1: Verpalų pervyniojimas. privyniójimas. → privynioti. suvyniójimas. → suvynioti: 1. Suvyniojimo velenėlis. 2. Lašiniams gerai tie suvyniójimai [į popierių] – nerūdė [ja]. užvyniójimas. → užvynioti.
Dėje neturime žodžio vyniojimas reikšmės

Žodis vyniojimas kitomis kalbomis

Rusiškai: упаковка
Angliškai: wrapping
Estiškai: envolviendo
Lenkiškai: zawijanie
Latviškai: iesaiņošana
Lietuviškai: vyniojimas
2013-04-22 02:57:41
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž