Puikumas žodžio reikšmė

Puikumas - puikùmas 1. → puikus 1: Visi kambariai žibėjo auksu ir sidabru: tokio puikumo niekur kitur nebuvo mačiusi Tų rūmų puikùmas neapsakomas Jau nebėr puikùmo, anas visai jau susenėjo Ka buvo puikùmas, gražumas! Grožėjomės kalnų puikumu ir didingumu Žydi erškėtelis iš savo puikumo 2. → puikus 5.3. → puikus 6.4. → puikus 8: Ir puikùmas gi jų nesvietiškas, nei pažįstamo žmogaus bemato! Žiūrėk, kas jos puikumas, – sušuko pamotės duktė, – tik bemėto man pinigus! Nereikia keltis į puikùmą! Tai bernelio puikumai, tai to jauno mandrumai Kas iš tavo, mergele, puikumėlio, kad nežydi roželės veideliuose Koks gi jos šumnumas, koksai jos puikumas! Macnuosius nuog sosto sodin ir puikumą jų išniekin ^ Puikumo kai pas šunį Daugiau proto – mažiau puikumo

Žodžio puikumas sinonimai

Žodžio puikumas sinonimai

Žodis puikumas kitomis kalbomis

Rusiškai: великолепие
Angliškai: resplendence
Estiškai: resplandor
Lenkiškai: blask
Latviškai: spožums
Lietuviškai: puikumas
2013-04-05 13:51:51
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž