Klausinėjimas žodžio reikšmė

Klausinėjimas - klausinė́jimas klaũsinėjimas 1.→ klausinėti 1: Klausinėjimų bei šnekų nebuvo galo Į tretį grieką pasūdijimo teip pat kuo greičiausiai par tokį klausinėjimą gal įpulti 2.kláusimas:Daugybę klausinėjimų jam užmetinėjau apie žmonis, jūrę Šimtai šaukimų ir klausinėjimų maišės tarp visų nuodugnus ar paviršutiniškas klausinėjimas ko:Kai apklausinėjimas pasibaigė, Karolis jau apsčiai turėjo medžiagos Per apklausinėjimą darbo biure sakykis esąs šaltkalvis Viršininkas, tik visai įsitikinęs, baigė apklausinėjimą nuodugnus klausinėjimas ko, tardymas:Po išklausinėjimo žinoms, kaip nutiko: tą raganą sudegino Savo pačią be jokio išklausinėjimo liepėte nuokirsti Dabar prasidėjo išklausinėjimas | Padaręs išsiklausinėjimą apie sargus apklausinėjimas. → paklausinėti 1 1.apklausinėjimas, kvota:Perklausinėjimas vėl atidėtas Ant perklausinėjimo nusivesdino Prie sūdžių draugiškas perklausinėjimas nusidavė 2. egzaminas.

Žodis klausinėjimas kitomis kalbomis

Rusiškai: зондирований
Angliškai: soundings
Estiškai: sondeos
Lenkiškai: sondowań
Latviškai: dziļumiem
Lietuviškai: klausinėjimas
2013-04-02 15:57:07
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž