Atsidūsėti žodžio reikšmė

Atsidūsėti - dūsė́ti,dū̃si (dū̃sa, -ė́ja), -ė́jo 1.dūsauti:Taip kalbėt ir dūsėt draugėj mumdviem yr lengviaus 2.sunkiai kvėpuoti; dusti 1: Kurs dusulį tura, tas dūsa | Pailsęs arklys dūsas, kol atsidūsės 1.atsikvėpti, pailsėti:Duok man ben atsidūsė́ti Ans atsidūsėdams verkia 2.atsidusti:Ką čia šnekėti – atsidūsė́k i nuryk! Senis sunkiai atsidūsėjo Jis giliai, sunkiai atsidūsė́jo Ir, pažiūrėjęs ing dangų, atsidūsėjo ir tarė jam Atsidūsėjo ir puolė ant veido įstengti kvėpuoti:Munasis nebìšdūsa, nebiškosa i pametė teboką šalin(neberūko) dusuliu nusisirgti:Nusidūsėjęs padūsauti:Padūsėdams verkia Gelbėkit, ak gelbėkit! – padūsė́jo

Žodžio atsidūsėti sinonimai

Žodžio atsidūsėti sinonimai

Žodis atsidūsėti kitomis kalbomis

Rusiškai: тяжело вздохнуть
Angliškai: heave a sigh
Estiškai: suspirar
Lenkiškai: ciężko westchnąć
Latviškai: dusulis nopūta
Lietuviškai: atsidūsėti
2013-04-14 04:35:57
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž