Atgydyti žodžio reikšmė

Atgydyti - gýdyti,-o (gydžia ), -ė gyti: Daktaras gýdo ligonis Gýdyti ligonį iš ligos Ilgai gýdoma liga Gerai gýdžia Ta liga yra gydytina Suieškojo ... gydančio vandens Kietai sudžiovinti gydomieji grybeliai Gydomosios žolės Patepė gydomu vandeniu, ir išgijo Palangos kurortas turi nemažas gydomąsias savybes Tu ligas gydai Turėjo penkis vaistus ..., kuriais juos gýdė Jisai atėjo gýdytų sergančiųjų | Sėkmingai gydo karo padarytas žaizdas ^ Jis į akis žodžiais žmogų gydo(gražiai kalba) | Serga ir nesgydo Akimis gydės, bet nepagijo Gydykis tuoj, paskiau bus sunkiau apgyti 1: Kiek apgydytas, jau ir vėl vaikšto | Buvo apsigýdęs koją, vėl atsinaujino atgyti.1.atgaivinti, sustiprinti:Atgýdyk sergantį Buvau pas gydytoją, sakė atgýdysiu, bet neatgýdė Kad suspėję, tai gal būt ir atgydę | Bul'bas tai dar atgýdys lietus Jaunus medžius gal dar atgydyti, apdedant juos drėgnais kiminais 2.iš numirusiųjų prikelti:Tu mane nukirtai, bet mano žvėrys mane atgydė Jisai juos atgydė po dviejų dienų Numiręjie negalėtų būt atgydyti Paskui liepė parodyt, kur yra sugydomo ir atgydomo vandens išgyti: Išgýdys tave iš tos ligos Jo nuo raupų nebeišgydė Būtų išgydyti iš negalių savo Jisai ... išgydo ... ligą tavo Gali vaistytojas žaizdą ižgýdyt | Išgydyti karo žaizdas | Išsigýdžiau sau koją, savo vaiką Išsigýdyk gerai pilvą, kad galėtumi valgyti meisos Maksvoj išsigýdžiau 1. nugyti 1: Karpą nugydyti Intapo nenugydysi, jėg išpjausi suvisu Lig subatos nugýdysiu visas musis | Ans, sako, nusigýdė niežus 2. gydymu numarinti:Jis aną nugýdė, t. y. numarino pagyti: Tu mane pagýdei, kaip riešutą išgvilbei(lengvai, greit) Karšinos žemėn būtinai, o aš pagydžiau | Jis jautėsi pagydytas, visai pagydytas iš savo sielvarto ^ Smerčio ligos nepagydysi | Pasigýdyt pasigýdė, ale dirbt tai jau nebedirbo gydymui praleisti (pinigus, turtą):Pragydė savo ir žmonos sudėliotus pinigus 1. prigyti 1: Kol batvinius prigýdysu(prižiūrėsiu, laistysiu, kad prigytų),nėkur neisu Ans prigýdo čiepus, medžius Eik, uždėk galvas ir prigydyk, kad būt visi sveiki | Prigydytos prote mintys | Kalvis ranką prisigydė stebuklinguoju tepalu 2. daug kur ar ilgesnį laiką gydyti:Jau aš per penkius metus visur ją privežiojau ir prigýdžiau sugyti 1: Šitoks įdrėskimas tik juokas sugýdyti Lentos susiglaudė kaip sugýdytos | Tais metais tu mane sugýdei(man padėjai),tą rugių pūrelį paskolindamas | Kai susigýdysiu veidą, tai tu į mane nė prikišt būsi užgyti 1: Jis užgýdys tau roną, skylę Dažnai atsitinka, kad užgydyta žaizda iš viršaus dar labiau įsigali viduje | Užgydyti karo padarytas žaizdas
2013-04-07 14:32:50
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž