Apskraidyti žodžio reikšmė

Apskraidyti - skraidýti,skraĩdo, skraĩdė skristi:1. Paukščiai skraĩdo po laukus Bus lietaus – kregždės skraĩdo pažeme Aukštai danguje jis pamatė skraidantį vanagą Vanagas skraĩdo aple vištas Balti ir mėlyni balandžiai skraidė ties plačia medžiais apaugusia sodyba Jau patys skraĩdo busiliukai Raiba gegelė po dvarą skraĩdo Varnos, kad anos skradžiai, vė skraĩdo Musios tokios, žolėj kur skraĩdo Kad anksti pavasarį skraido drugiai, tai dar būs šaltų orų Skraido žiedas nuo žiedo ratuotos bitelės Šikšnosparnių uodega visa apgaubta skraidomosios plėvės Skraĩdančios žuvys Vidunakty atsikėlė iš grabo labai graži karalaitė ir ėmė skraidyt po bažnyčią ^ Už marių kepti balandžiai skraido Turia šiaudų – neėda, turia plūksnų – neskraido, turia kojas – nevaikšto, turia dūšią – tik ne visada | Ir sėjukas an lauko skraidos 2. Lėktuvai skraĩdė paskutinį karą Prie Mikalojui pradė[jo] araplanai skraidýt Skraĩdomasis aparatas ║ Tada buvo skraidoma be parašiutų 3.Pūkai, dulkės skraĩdo ore Padangėj skraido pilki debesėliai Ore skraidė proklamacijos | Visokios mintys skraĩdė galvoje Ir skraido mintys po šiuos klonius žaliuojančius, po šiuos kalnelius marguliuojančius ^ Medį kertant, skiedros skraĩdo 4.Ik vakari skraĩdo, potam valgyt nori Parnakt nežumiegsmi, skraidaĩ skraidaĩ, kol perdega [subraižytos blauzdos] Basi skraĩdo vaikai Skraĩdė po laukus kai velinai Ana sveika kap meška, jau skraĩdo kap bitė Neskraidýk teipo, bo patrūksi Neskraidýk kap aitivaras, ba galvą persiskelsi! Kap žiemą, tai kiškiai po du, po tris skraĩdo Skraĩdė ėringa avis po pirkią Čia mašinų mažiau skraĩdo ^ Mažickas kreivickas po lauką skraĩdo 5.Nesukrausi kraičių, jei po ūlyčią skraidýsi Skraidžiaũ skraidýte, kolei pagalėjau Varniukas dabar skraĩdo su armonika, moka grot Kad pasigėrė, ėmė gi paplavom skraidýt Skraidydavau apsitaisęs gimnazisto mandieraite Po aslą skraidė poros šokančių O tu, seni, neskraidýk, manę jaunos nebaidyk Bet ir ponai, su šulnais skraidýdami žirgais, … beteškant purvams, nešvankų rudenį peikė Skraĩdo po lauką atatrūkę gyvuliai Kad mudu josiv, tai mudu skraidýsiv, kad viens antrą nematysiv Neduok žirgui visą valią, neskraidyk vejelėj Čia jodė, čia skraĩdė trys raitųjų pulkeliai Voverės ir kiaunės po medžius skraĩdo Upė[je] žuvelės skraido, skraido ir mūdrau[ja] Kiek daug burinių šmaikščių laivelių vasarą skraido Biržų ežere! Plunksna skraidyte skraidė puslapiais ^ Po vakaruškas skraidýsi – gerų dienų nematysi 6. ratu, aplink lekioti, bėgioti:Kad aš šiandien skraidaũ, t. y. bėgioju į ratą, į skridinį Su arkliu aplinkui skraidýti Gaidys po dvarą skraidys 7. versti bėgioti, varinėti, skraidinti:Neskraidýk šinkarkos už puskvortę Matai, kaip kiaulė skraido paršelius nuo ėdalo, t. y. atpjauna 8. mindžioti, skardyti:Tai mindžiok rūtytes ir skraidyk vejelę! neramiai dairytis.padángėmis skraidýti fantazuoti:Rašė, svajojo, padangėmis skraidė, o šiandien toks pat vikaras, kaip ir visi apskristi:1. Aplink ką skraidyti, ką apskraidýti 2. 3. skrendant pasiekti, aplankyti:Bitės kasdien apskraido beveik 1250 hektarų plotą, sudarantį didelį apskritimą, kurio centre stovi aviliai 4. pirmą kartą po žiemos išskristi iš avilio Kai bitės apsiskraĩdo, tada reikia dėtie maistą Pirmąjį kartą bitės apsiskraido kovo pradžioje atskristi 1: Vanagas atskraĩdė, t. y. atlėkė įskristi:1. 2. Įsiskraĩdė karveliai aukštai po orą 3. įprasti, įgusti skraidyti:Vėliau jaunieji pilotai prakuto, įsiskraidė 1. išskristi 1. | Išskraidė žodžiai nelyginant žvirbliai iš bezų krūmo 2. išskristi 5: Motociklininkai išskraidė po rajonus: jie vežė įsakymus apie visuotinį sukilimą | Vaikai riešutaudami išsiskraĩdė į visas puses, t. y. išsisklaidė Jaunos lydekaitės išsiskraidė į visus kraštus ║ Devyniolikos metų visos ištekėjo, išskraĩdė 3. išbyrėti, iškristi:Kap pūkšter[ėj]au mardon, tai ir išskraidė dantys Juokis ir paisyk, kad kermošiniai [dantys] neišskraidyt 1. nuskristi 1.2. nusibėgioti, nusilakstyti:Diena ilga, vaikai nusiskraĩdo 1.visiems nuskristi, nulėkti:Čertai(velniai)pašoko pašoko po tą kalną ir vėl panuskraĩdė 2.visiems nubėgti:Vaikai panuskraĩdė uogaut 1. paskristi 1: Varnos paskraĩdė aplink ir sutūpė į medžius | Paleisk papūgą pasiskraidýti po kambarį 2.kiek palakioti (skraidomuoju aparatu):Kad gautume sykį per savaitę paskraidyti, penkias dienas nešiodavom cementą, ritindavom akmenis Pakilome lėktuvu paskraidýti 3.kiek pabėgioti:Nori paskraidýt vaikai Atrišu šunį in nakties paskraidýt 4. greitai pabėgioti, pavažinėti, paplaukioti:Paskraĩdė paskraĩdė po kaimą Joniukas ir išvažiavo Prisivedė pri prūdo, žuvele paskraĩdė praleisti laiką skraidant. 1. pakankamai, iki valios paskraidyti.| 2. prisibėgioti:Šuva paskui keltuvas prisiskraĩdo razskraidýti išbėgioti, išlakstyti:Kas kur ir razskraĩdėm 1. nuskristi ten ir atgal.2.subėgioti, sulakstyti:Kada gi jai suskraidýt: ir su karvėm, ir su avimu(avimis) Eik tu čianai bulbių skust, aš suskraidýsiu vienan daiktan Su mūs Jadze suskraidýk, lepeškų(tokių grybų)jau yra 3. susimėtyti Susiskraĩdė ta mašina kaži kai i užlėkė ant žmonių per ilgai skraidyti:Per ilgai jūs užsiskraidėt
2013-04-21 02:47:30
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž