Apniukti žodžio reikšmė

Apniukti - niùkti,niuñka, -o 1.trauktis debesimis ar migla, niauktis:Šiandien nuo pat ryto dangus pradėjo niùkti Jau niuñka, žiūrėk, gali būti lietaus 2.niurti, blaustis:Jo veidas vis labiau niùko apniùkti 1.apsitraukti debesimis, apsiniaukti:Diena apniùkus, panašu an lietų Buvo šaltas, apniukęs rytas, kad už kelių žingsnių nebebuvo žmogaus matyti Dangus taip apniùko, ar nepradės lyti?! Matos, kad bus lietaus – visur apniùko Taip apniùko, ar lyt pradės Apniuko oras, turbūt nebe taip šals Tei apniùko, visai vakaras, i gana Apniùkus saulė Ruduo pasitaikė apniukęs | Ligi šiolei jis matė gyvenimą sunkų, apniukusį Kodėl gi galva tokia sunki, o mintys tokios apniukę 2.paniurti, apsiblausti:Grįžo Motiejus Gailiūnas namo apniukęs ir susirūpinęs Jo veidas buvo liūdnas, apniukęs kaip niekumet Ko taip vaikštai apniukęs(nusiminęs, piktas)kaip devynios pėtnyčios?! Jurgis labai apniuko(nuliūdo)ir išėjo Jis visai apniukęs(vaikšto, dirba lyg apsnūdęs) Įbedęs apniukusį žvilgsnį į erdves, galvodavo 3.būti blankiam, apsitraukusiam kuo:Lapai iš apačios balsvai apniukę nuo skersinių žilų plaukelių Viena grūdo pusė žvilgi, kita gi (= o kita) apniukusi 4.aptemti Akis gali apniukti ir be gyslainės plyšimo suniùkti 1.apsiniaukti:Sutemo, suniùko, nors akin durk – nieko nesimato Šiandien oras visai suniùkęs Diena ant vakaro visiškaim suniùko Dangus suniukęs, žemas, ore atodrėkį jauti 2.paniurti, apsiblausti:Meisteriui per daug suniukęs atrodo sūnus Avižius grįžo suniukęs ir piktas Svečias pajuokavo, bet Aliutės veidas suniuko Ko vaikštai visada suniukęs(piktas)?! Kazokas prajojo pro šalį susiraukęs, suniukęs, į mūsų pusę nė nepažiūrėjo Atsikėlė ir visas suniukęs kaip debesis nuėjo pietauti
Dėje neturime žodžio apniukti reikšmės

Žodžio apniukti sinonimai

Žodžio apniukti sinonimai
2014-03-07 11:42:11
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž