Apmokėjimas žodžio reikšmė

Apmokėjimas - mokė́jimas 1. → mokėti 1: Artindavos samdiniams algų mokėjimas Skolos mokėjimo sąlygos buvo sunkios Mokesčių mokė́jimo laikas Mokėjimas nuog galvos 2.atlyginimas, uždarbis:Kokis mokė́jimas darbinykui, tai tokis ir krutėjimas antmokė́jimas → antmokėti: Menkas antmokėjimas-numokėjimas 2 markių ant nedėlios apmokė́jimas 1. → apmokėti 1: Yra tai skolos apmokėjimas, atsilyginimas Buvo įvestas papildomas apmokėjimas dalyvaujantiems linarūtėje | Apsimokėjimui išeina visi kasmet valsčių paskiriami piningai 2. → apmokėti 3: Valstietis, suėmęs nuo laukų derlių, sprendžia jo apsimokėjimą atmokė́jimas 1. → atmokėti 1: Turi daug atmokų mokėti, todėl ir visas atmokėjimas pasunkėjo | Jie turi teisę iš mūsų reikalauti atsimokėjimo 2.→ atmokėti 3: Jiems sekančiąją dieną ant atpildymo, arba atmokėjimo, nusidėjimo ... būsiančios galvos nukirstos | damokė́jimas → damokėti. įmokė́jimas → įmokėti: Įmokėjimą palengvino, išdėstė kelioms įmokoms | išmokė́jimas 1. → išmokėti 1: Kasininkas gudriai sugalvojo atsiteisti: porai savaičių nutęsė Rūkštelei atlyginimo išmokėjimą 2.mokėjimas dalimis per tam tikrą laiką:Davė ant išmokė́jimo | Išsimokėjimą greitai baigs, tris išmokas beturi | Ir bus tai man ne tik mielas darbas, bet ir išsimokėjimas širdies skolos | 3.→ išmokėti 4: Ano gyvenimo būs išmokė́jimo aplei tris tūkstantes Dalių išmokėjimas naujaisiais laikais sugriovė ne vieną ūkį numokė́jimas išmokėjimas 2: Jis pirko radiją ant numokė́jimo | An pustrečio procento gavai ant nusimokė́jimo pamokė́jimas 1.→ pamokėti 1: Aš prašau tave ir patariu, kad tuoj nereikalautumei iš Jono pamokėjimo; ta gimtoji trobelė tebūnie jūsų bendras lizdas Kad ne tie pamokė́jimai broliam, seserim, galėtum žmogus gyvent Bernas nuvažiav[o] pas mergos tėvus an pamokė́jimų 2. piniginė bauda:Sėdėti [kalėjime] gavau mėnesį, o dar pasimokė́jimo buvo 3. primokėjimas, priedas. pérmokėjimas → permokėti 1: Tai tie 23% brangiau sumokėti visai nėra permokėjimas primokė́jimas → primokėti:1.Valstybė padėdavo pašalpomis ir primokėjimais 2.Neprimokėjimai mokesčių užaugo neišpasakytai Darbo valstiečiai buvo atleisti nuo neprimokėjimų ir baudų užmokė́jimas 1. užmokėti 1: Dėl ažmokėjimo tai jau būk ramus Ažumokėjimas daiktais, ne pinigais | 2. užmokestis, atpildas:Kurs apleis namus ... dėl vardo mano ..., tas ims šimterioką užmokėjimą Kiekvienamui lygus užmokėjimas buvo užmokėtas

Žodis apmokėjimas kitomis kalbomis

Rusiškai: оплата
Angliškai: payment
Estiškai: pago
Lenkiškai: płatność
Latviškai: maksājums
Lietuviškai: apmokėjimas
2013-04-21 02:42:18
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž