Apmūryti žodžio reikšmė

Apmūryti - mū́ryti,-ija, -ijo1. iš akmenų ar plytų statyti:O kai kertinis akmuo buvo padėtas, sumanusis ūkininkas ėmė mūryti pamatus ir kloti plytas Naują pečių reikia mū́ryti Bažnyčias, rūmus, klioštorius turėjo mūryti Mū́rijau mū́rijau savo aukštą dvarelį | Kregždės gūžtas mūrija(lipdo) ^ Ką te anas mū́rija, kad teip ilgai neateina? Kiba jūs velnius mūrijot lig dvyliktai valandai(taip ilgai sėdėjot) 2. godžiai valgyti, kimšti:Mū́rija mū́rija, kaip metus neėdęs būtų ant viršaus primūryti. aptverti mūro siena:Dvaro centras buvo apmūrytas aukšta akmenine tvora ir apaugęs šimtametėmis eglėmis | Pūga apmūrys(apvers sniegu)sodybą | ║apdėti, iškloti plytomis iš lauko pusės (sienas):Namas medinis, tik plytom apmū́rytas ║ aptraukti ledu:Toks šaltis tuoj apmū́rys langus Šiandie šaltis apmū́rijo langus 1. įdėti, įtaisyti į mūro sieną:Laidai buvo įmūryti sienoje 2. išmūryti 1: Jau tų ir kauleliai supuvo, kur tą pilį įmūrijo | 1. padaryti, pastatyti ką iš plytų ar akmenų:Tik pundamentą išmū́rijo, o statyt nestatė Tėvas, labai bagotas būdamas, išmū́rijo jiem visas trobas mūro Negal ugnis sudeginti butą, kad ji iš vienų akmenų arba plytų yra išmūryta | 2.godžiai išvalgyti:Išmū́rijo kiek reik, nebijok išmūryti 1: Pilis ... buvo numūryta iš raudonų plytų Toks aukštas namas vienų akmenų numūrytas | Mūrelį nusimū́rijo 1. išmūryti 1: Jis gali labai didelius namus pamū́ryti | Lietuviai sumanė ir pečius su kaminu pasimūryti | Kregždės pasimū́rijo(nusilipdė)sau lizdelį iš dumblynės 2.mūrijant iškloti, padengti kuo:Reik visas tas vietas su akmenimis ar plytomis pamūryti, kur ugnį sukuri iš naujo perstatyti mūrinį statinį:Prieš permūrijant krosnis, verta pagalvoti, ar ne geriau įrengti centrinį buto šildymą 1. pristatyti mūrinį priestatą:Miestiečiai buvo primūriję savo namus prie gynybinės sienos 2. prigrūsti, prikrauti, pripildyti:Ataveža vežimą primūrytą Sandėliai primūryti linų Kad primū́rijo maišus obuolių išmūryti 1: Šitą mūrą pats sumū́rijau 1. užtaisyti, užtverti mūro klodu (angą):Užmū́ryti duris | Šiandien didelė šlapdriba, užmūrija(užlipdo)akis, nė kelio nematyti ║ aptraukti ledu:Jau iš pat vakaro langus užmū́rijo Ale langai y[ra] užmū́ryti – ko pečiaus nekurat? 2.uždaryti patalpoje, aklinai užtaisytoje mūro siena:Vienas sūnus labai mylėjo savo senelį tėvą, bet, bijodamas ponų, užmūrijo užpečky Aš jį užmū́ryčiau aukštame bokšte 3.uždirbti mūrijant:Vienas užmūrysit, kitas užsiūsit – galėsit poniškai gyventi Bus tau tę – mūrus užmū́rysi ( turtus susikrausi) 4.užkrauti, užkimšti:Šalinės šieno užmū́ryta

Žodis apmūryti kitomis kalbomis

Rusiškai: каменщик
Angliškai: mason
Estiškai: albañil
Lenkiškai: mason
Latviškai: mūrnieks
Lietuviškai: apmūryti
2014-03-07 06:38:43
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž