Apkvaisti žodžio reikšmė

Apkvaisti - kvaĩsti,-ta, kvaĩto 1.svaigti, suktis galvai:Nuo smalkių galva kvaĩsta Kai tik pasilenkiu, galva kvaĩsta Kvaista galvelė nuo saldaus midulio Oi, maliau maliau žaliuosius rugelius – kvaito galvelė kap aguonėlė Kvaĩsta galvelė nuog kasnykėlių Kvaista galvelė nuo vainikelio Kai daug rozų apsisuki, tai paskui kvaĩsta galva ir negali pastovėt 2. kvailti, kvaišti. 1.apsvaigti:Daug prirūkiau, net galva apkvaĩto Ana nuo pypkės apkvaito, o nuo užgavimo galvos apsvaigo Jis buvo lyg pasigėręs ir apkvaitęs Vaikščiojau lygu apkvaitęs Įlipo į aukštą medį, ir galva apkvaĩto Kai daviau per galvą, tai ir apkvaito Ale aš, nusilaužęs nuo medžio storą kucių, kaip rėšiu striukiui per galvą, striukis apkvaito ir puldamas visus paskui save nutraukė 2.apalpti:Pirmą savo gyvastyj kartą apkvaito Šilta, o žmonių daug, tai ėmiau ir apkvaitaũ 3. apkvaišti, pakvailti. atsigauti, atsipeikėti:Atkvaitau, paskėliau apsvaigti; netekti sąmonės, proto:Jam galva pakvaĩto Laksto, puldinėja kaip pakvaĩtęs, nežino, ką čia padaryt | Dienos bėgo kaip pakvaitusios pakvaisti: Jis tuo sukvaista, kaip įkaušta Jau sukvaĩto visai galva [nuo degtinės] | Mūs galvos dabar tokios sukvaitę, kad nieko negalim nė atsimint Laksto galvą iškėlęs, kai sukvaitęs

Žodžio apkvaisti sinonimai

Žodžio apkvaisti sinonimai

Žodis apkvaisti kitomis kalbomis

Rusiškai: закружилась голова
Angliškai: become dizzy
Estiškai: se marea
Lenkiškai: stać dizzy
Latviškai: kļūst apreibis
Lietuviškai: apkvaisti
2013-03-16 16:15:43
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž