Apkvailti žodžio reikšmė

Apkvailti - kvaĩlti,-sta, -o darytis kvailam, eiti kvailyn, paikti, kvaišti:Jis pajuokauja, ir tu jau kvailsti! Kvaĩlsta jo galva, kaip užeina jam koks sukinys 1. pasidaryti kiek kvailam, kiek sukvailėti, apkvaišti:Kas apkvailęs, tas kvaila, arba pusprotis Žmogaus globoje apkvailo višta, antis, žąsis | Į apkvailusį nuo nuobodžio sodžių jie pūkštelėjo gaivinančios dvasios | Kvailte apsikvailaũ, neatmenu nieko Dabar aš pati matau, kad apsikvailaũ(apsirikau, likau kvaila) 2.suglumti, sutrikti, apstulbti, apsvaigti:Išlipusi iš vagono Zosikė net apkvailo Rytmetį Laurukas pakirdo visiškai apkvailęs pakvaišti, papaikti:Ot pakvaĩlo merga, tik da per laukus nebėga Ką tu sakai, vaike, ar pakvailai?! Tai pakvailusios moters – už niekus vaidijas! netekti proto, sukvailėti:Ans sukvailo (tapo durnius) Jis galvots, kol nesukvails Rapolas tiesiog sukvailo iš laimės | Susikvailo galva nuo dūmų

Žodžio apkvailti sinonimai

Žodžio apkvailti sinonimai
2013-03-16 18:50:52
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž