Apkvailinti žodžio reikšmė

Apkvailinti - kvaĩlinti,-ina, -ino, kváilinti 1. daryti kvailą, mulkinti:Spauda buržuazijos rankose yra įrankis darbo žmonių masėms kvailinti Tu pats kito ir nekvailink, kad gerai apie tą dalyką nežinai kvaĩlinančiai Triukšmas jį veikė beveik kvailinančiai 2. vadinti, laikyti kvailiu:„Giliau kasi, daugiau rasi“, – atsakydavo kvailys ir vėl tylėdavo. Tie dar labiau kvailindavo 3. eiti kaip kvailam, kvaišinti, dvoklinti:Kvaila, kur tu kvaĩlini (eini)? 4. apsimesti kvailu:Kvailinkis, būsis nieko neišmanąs, ir vis dasižinosi 1. padaryti kvailą, apmulkinti:Petras kaip apkvailintas išėjo laukan | Užgėrė lašą ir apsikvailino, t. y. kvaila patapo 2. pasirodyti kvailam, apsigauti, neapsižiūrėti, nesusiorientuoti:Tą pirkdamas aš labai apsikvailinau Iš didelio vargo tankiausiai žmogus apsikvaĩlina Iš pradžių buvom apsikvailinę, tik paskui susipratom Ir visuomet būk ausis pastatęs, kitaip apsikvailinsi! 3.pavadinti kvailiu:Apkvailino už tokį darbą | Viens kitą apsikvaĩlino 1. padaryti nebekvailą:Žmonių iš karto neatkvailinsi 2. atkvaišinti, atžioplinti:Tik in vakaro namo atkváilino įeiti kaip kvailam, įžioplinti. 1. išvadinti kvailiu:Jis mane iškvailino ir atžagareiviu praminė Žinai – mokytieji: jiems bet tik iškvailinti prastas žmogelis 2. išeiti kaip kvailam, išdvoklinti. nueiti kaip kvailam, nužioplinti:Mačiau, ir Onė nukvaĩlino pri kraučkos kiek paėjėti kaip kvailam. parkvaišinti, pardvoklinti:Kažin iš kur parkvaĩlino ne laiku pereiti kaip kvailam. praeiti pro šalį kaip kvailam, pražioplinti. prieiti kaip kvailam, pridvoklinti. kvailiu paversti, sumulkinti, sugluminti:Jis sukvailinęs viso kaimo vyrus Aš stovėjau išsižiojęs, nuginkluotas ir sukvailintas Sukvaĩlink žmogų, jis ir nustos pusiausvyros Sukvailino pats save [, kam be reikalo baiminosi] | Dirbo dirbo ir susikvaĩlino užeiti kur kaip kvailam.

Žodis apkvailinti kitomis kalbomis

Rusiškai: дурачить
Angliškai: fool
Estiškai: engañar
Lenkiškai: oszukać
Latviškai: muļķis
Lietuviškai: apkvailinti
2013-03-25 09:11:40
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž