Apgrandyti žodžio reikšmė

Apgrandyti - grándyti,-o, - ne kartą gręsti, gremžti, skusti:Grándyk su grandykle, su lopeta purvus nuo aslos Grándyk grandinį, kepant pyragus Staklėse, palengva raitydamas auksu blizgantį skiedros kaspinėlį, drožtuvas grandė artilerijos sviedinio šoną Jau vėl pelės grándo petelnę Mama grándo lašinius, prieš dėdama į puodą Mergaitės darželio takelius grándo(valo, kad nebūtų žolių) Pragrauši dugnį, šiteip grandydamas Mėšlą jau išmėžė, dabar grándo kūtę | Tekinis grandos, bene ges šlaistytis be darbo:Tie vyrai úodegas grándo, pasieniais vaikščiodami be darbo apgrándyti šiek tiek nugrandyti:Ką čia daug pucysi – apgrándyk didumą, ir bus gerai O anuos namuos apgrandys (apgramdys?) apiskritai ir iškrės anas dulkes, kurias apgramdė, už miesto | Reikėtų barzdą apsigrándyti(apsiskusti) atgrándyti 1.atskusti, atkrapštyti:Negaliu nuo puodo dugnio sviltų atgrándyt 2. sunkiai atvažiuoti prastu keliu:Jau pusę kelio atsigrándėme išgrándyti iš vidaus išskusti, iškrapštyti:Prisvilo varinis, nė išgrándyti nebgal Paimk káišeną, išgrándyk geldą Išgrándyk tvartus, mėšlą vežant Aslą išgrandė, smiltimis išbarstė Pravalakas šonus išgrando arkliui kruvinai | Jis mano paskutines kapeikas išgrándė | Da yra kiek likę uogų(uogienės),prašom išsigrándyti visus pinigus išleisti:Dabar tai aš išsigrándžiau kišẽnę nugrándyti 1.iš paviršiaus grandyti:Nugrándžiau tešlą nuo ližės Nuo paršo nugrándyk degėsus, t. y. nuskusk Nugrandyk vašką nuo rėmų ^ Vaikui ausis nugrandė(nusuko) | Nusigrándyti padams geležis ties durimis įkaltas 2. prastu keliu nuvažiuoti:Kol nusigrándėm lig miesto, ir gerai prašvito niekam tikęs:Ans žaliai(linksmai)gyvena,o rodos nė nosės nenugrandąs pagrándyti pagremžti, paskusti:Pagrándyk minkytuvį, katilą, kūtį, mėžinį vežant | Lengvos žemės galima pasigrandyti klojime pérgrandyti pergremžti. ilgai šlaistytis:Úodegas párgrandys vyrai, valkiodamys pašaliais pragrándyti kiaurai praskusti, grandant skylę padaryti.| Prasigrándė pakūnė, t. y. prasigaldė, prasibrėžė prigrándyti grandymu ko nors pasidaryti, gauti:^ Jau ko neprivalgei, tai neprigrándysi sugrándyti sukasti, subraukti ką vieną vietą:Sugrándžiau iš pakraščių tešlą ir pakepiau pagrandį Sugrándžiau du vežimu [mėšlo] Sugrándyk grandinius iš bliūdo, iš sagono, iš duonmaišio ir palakink šunis ║ surinkti, sutaupyti:Grándau grándau – gal ir sugrándysiu tą šimčiuką užsigrándyti sunkiai surinkti, uždirbti:Led užsigrándžiau mokesnį rendos

Žodis apgrandyti kitomis kalbomis

Rusiškai: самолет
Angliškai: plane
Estiškai: plano
Lenkiškai: samolot
Latviškai: plakne
Lietuviškai: apgrandyti
2013-03-26 01:14:10
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž