Apšaldyti žodžio reikšmė

Apšaldyti - sáldyti,-o (sáldžia ), -ė 1. saldinti 1: Duonos trupiniukų prispjaustė, apspylė sáldytu [v]andeniu | Cukraus nusipirkt šykščia, tai cukreliu sáldos Aš nė nesisáldžiu kavos, tik tėvelis Su sakarinu niekas nebsáldos 2. daryti, kad saltų:Sáldai kitam kubile tuos miltus(sumaltą salyklą) Sáldomas kubilas Sáldyta [duona] ne taip skalsi | Ugnies nesáldykiat(negailėkite malkų),bet smarkiai kurkiat, kad pusryčiai greičiau būtų 3. ginti, nuo savęs varyti:Ana sáldyte atsaldys visus niektauzas apsaldinti:1. 2.Galima visus kentėjimus apsaldyti 3. kiek susalinti:Jų duona vis apsáldyta Pirmiausia apsáldyk tešlą 1.atginti, nuvaryti:Aš šunis nū ano atsáldžiau 2. atstumti, atgrasinti:Ana visus atsáldė, kurie kalbėjo ant tavęs Uždrėbė gerą žodį, atsáldė tujau, o lėkė i lėkė kas minutą | Kas pirmiau buvo draugavimas – dabar ir atsisáldė 1. įsaldinti: Labai įsáldei arbotą, aš šitokios negaliu gerti | 2. padaryti, kad įsaltų:Įsáldyk duoną gerai, kad būtum geras raugas padaryti, kad susaltų:Išsáldysi tą raugienę 1. nusaldinti: Nusáldo degtinę 2. persaldinti:Nusáldei – negaliu tokios saldybės gerti pasaldinti 1: Pasáldyk daugiau miešimą Varškę [virtiniams] da pasáldžiam Daugiau pasáldydavai [aguonų pieną], būdavai ko valgyt persaldinti. 1. prasaldinti 2: Duoda … po stikliuką prasaldytos degtinės ar vyno | Prasisáldai vandens, i gerai 2. prasaldinti 3: Kits kito prasaldykim vargą susaldinti 1: Padaro tokią salyklą, susáldo aną taip, kaip duoną kepdamas | Miltus(salyklą)kitam[e] – atskirai prie šono – kubile susisáldai užsaldinti 1: Miešimą padaro iš cukraus aba medaus, [v]andenį ažusáldo – i miešimas Vandenio ažusáldyk puodeliuky ir aptepk bulkas | Užsisáldykiatės, gerkiat arbatos
2014-03-18 17:28:02
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž