R žodžiai

Ra - Ra, sen. egiptiečių saulės dievas; įv. laikais buvo tapatinamas su kt. dievais ir garbinamas kaip Amonas Ra, Chnumas Ra, Ra Atumas.
Rabadas - rãbadas [arab. rabad — priemiestis], Rytų šalių priemiestis su prek. pastatais, amatininkų dirbtuvėmis.
rabarbaras - rabarbaras bot. rūgtinių šeimos laukinis ir kultūrinis daržovinis ir vaistinis augalas aukštais lapuotais stiebais (Rheum): Vaistinis r. (R. palmatum). Daržovinis r. (R. undulatum).
Rabatas - rabãtas nuolaida nuo visos pinigų sumos, priklausančios už prekes, duodama, apmokant grynais pinigais, ppr. perkant prekes didmenomis:Perkupčiams, perkantiems krūvomis, prigul rabatas
Rabatė - rabãtė [vok. Rabatte — lysvė], ilga siaura lysvė, apsodinta dekoratyviniais augalais, ppr. pagal sienas, takelius.
rabinai - meistras, mokytojas žydų kaip adreso kadencijai, Judėjas, turintis teisę aiškintų ir taikyti halacha ir kitų žydų įstatymą žydas, apmokyti ir įšventintas profesinės religiniam vadovavimui, ypač oficialus lyderis žydų kongregacijos
rabinas - rabinas religinės žydų bendruomenės dvasininkas.
rabinatas - įstaiga arba Viešnagė rabinas visuma rabinų
rabiniškas - arba susijusių rabinų ar jų veikalai arba rengiasi rabinatu sudaro arba kurie priklauso bet keletą rinkinių hebrajų simbolių paprastesnis nei kvadratinių hebrajų raidėmis
rabinų - meistras, mokytojas žydų kaip adreso kadencijai, Judėjas, turintis teisę aiškintų ir taikyti halacha ir kitų žydų įstatymą žydas, apmokyti ir įšventintas profesinės religiniam vadovavimui, ypač oficialus lyderis žydų kongregacijos
Racematas - racemãtas [lot. racemus — vynuogių kekė], optiškai neaktyvus chem. junginys, kuriame dešiniojo ir kairiojo optinio izomero yra po lygiai.
raceminis - , su jomis susijusių arba sudarantis junginys arba mišinys, kuris yra sudarytas iš lygiomis dalimis to paties junginio dekstrorotacinis ir levorotatory formų ir optiškai aktyvus
racija - racij|a protingas pagrindas: Ta mintis turi racijos,.
racionaliai - pagrįstai arba susitarimą, b, susijusių su, remiantis arba priimtinos priežasties pagrįstas
racionalinis - racionalin|is, racionalinė žr. racionalus 2 Žiūrėk: [racionalus].
racionalistas - racionalist|as, racionalistė dkt. racionalizmo šalininkas, sekėjas.
racionalistinis - priklausomybė nuo priežasties, kaip religinės tiesos aa teorija, kad priežastis yra žinių šaltinis pranašesnis ir nepriklauso nuo prasme suvokimas ba mano, kad yra pagrindiniai kriterijai problemų 2 funkcionalizmo sprendimo priežastis ir patirties, o ne nonrational įsteigimo
racionalizacija - racionalizacija darbo priemonių, metodų, organizavimo gerinimas, tobulinimas.
racionalizacinis - racionalizacin|is, racionalizacinė -> racionalizacija: Racionalizacinis pasiūlymas.
racionalizatorius - racionalizator|ius, racionalizatorė dkt. racionalizacijos kūrėjas: Technikos pažanga priklauso nuo išradėjų ir racionalizatorių.
racionalizavimas - racionalizãvimas → racionalizuoti: Gamybos racionalizãvimas
racionalizavimo - priima sutarimu su protu arba sukelti kažką, atrodo pagrįsta, nes pakeisti natūralu antgamtinės paaiškinimą
racionalizmas - racionalizmas 1. fil. kryptis, laikanti protą tiesos pažinimo šaltiniu ir kriterijumi. 2. protu paremta pažiūra į gyvenimą, vadovavimasis protu.
racionalizuoti - racionaliz|uoti, racionalizuoja, racionalizavo vykdyti racionalizaciją, gerinti, tobulinti. racionalizavimas: Gamybos racionalizavimas.
racionalumas - Iracionalumas — polinkis į visuminį (absoliutų) realybės suvokimą, žaibiškas reagavimas į situaciją veiksmu, o ne analize. racionalùmas → racionalus 1: Ryškus renesansinio meno bruožas buvo racionalumas ir saikingumas
racionalus - racional|us, racionali 1. protu paremtas, protingas, tikslingas, tinkamas: Racionalus išteklių naudojimas. racionali mityba. Racionalus požiūris. 2. mat. bendramatis su sveikuoju skaičiumi, vienetu: racionalusis skaičius (sveikasis teigiamasis skaičius). racionalusis reiškinys (algebrinis reiškinys be radikalų). racionaliai prv. racionalumas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž