R žodžiai puslapis 2

racionas - racionas maisto ar pašaro davinys tam tikram laikui (ppr. parai): Tipinis r. Kiaulių pašaro r.
rachitas - rachitas med. vaiko kaulų iškrypimas dėl kalkių ir druskų apykaitos sutrikimo, trūkstant vitamino D.
rachitikas - rachitik|as, rachitikė dkt. kas serga rachitu.
rachitinis - sukežęs
rachitiskas - sukežęs
rachitiškas - sukežęs
račius - račius ratų ir medinių vežimo dalių dirbėjas.
rada - radà [lenk.]: 1. Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje feodalizmo laikais — liaudies susirinkimas ir taryba, pvz., Perejaslavo Δ; Juodoji Δ; 2. Zaporožės kazokų sueiga.
Radamantas - Radãmantas (gr. Rhadamanthys), Dzeuso ir Europos sūnus, pasižymėjęs protu ir teisingumu; Hade su Eaku ir broliu Minu teisė mirusiųjų sielas.
radaras - radaras tech. radiolokatorius.
Radas - rãdas [angl. rad < r(adiation) a(bsorbed) d(ose) — spinduliavimo absorbuotoji dozė], rd, jonizuojančiojo spinduliavimo absorbuotosios dozės nesisteminis vienetas; 1 rd = 0,01 Gy (grėjaus).
radastas - radãstas 1. radasta: Ant kalnelių, ant aukštųjų sužydo radastai Graži kaip radastas, ką tik pražydęs Radast, radast, radastėlis, iš radasto vainikėlis žyd ant mano galvelės Nū kaip radastas raudonas, ryt lavonas Eglės augs vietoje radastų ir mirtos vietoje erškėčių | Dangus rausvais radastais iškaišytas 2. uolaskėlinių šeimos daugiame...
Raddolcendo - raddolcendo [sk. radolčendo; it. švelninant], muz. švelniai, negarsiai.
radėjas - radėj|as, radėja dkt. -> rasti.
radiacija - radiacija fiz. spinduliavimas: Saulės radiacija.
radiacinis - radiacin|is, radiacinė -> radiacija: radiacinė chemija. Radiacinis jautrumas.
radialinė - kuriuos suplanavo arba įrengti kaip spinduliai, susijusių su, dalys, pateikiami kaip arba, judančią išilgai spindulys b būdingas nukrypimą nuo centro, susijusių su ar šalia kūno tolygiai aplink centrinę ašį aa radialinio B DALIS ray kūno besivystančio spinduliu dalis (arterijos), gulėti šalia arba po spinduliu pneumatinės padangos dalis, kurioje sluoksnių lai...
radialinis - radiãlinis,-ė spinduliškas, spindulinis:Radialinis greitis paveikia stebimuosius kintamųjų žvaigždžių periodus Radialiniam telefono tinklui reikia daug trumpesnių linijų
radianas - radiãnas kampų matavimo vienetas:Apskritimo dalis, lygi spinduliui, yra radianas Sferinio trikampio formos lygtyje kraštinė yra išreiškiama radianais
radiantas - spinduliuoja spindulius arba atspindinčiu spindulių šviesos b ryškiai ryškiai ir šviečia žėrintis pažymėtas ar išreiškia meilės, pasitikėjimo, ar laimės
radiatorius - radiatorius 1. iš sekcijų sudarytas šildomasis blokas centrinio šildymo sistemoje: R. gerai šyla. Plokštelinis r. 2. vidaus degimo variklio įtaisas aušinimo skysčiui vėsinti: Automobilio r.
radybos - radyb|os dgs. atlyginimas už rasto daikto grąžinimą: Kiek duosi radybų?.
radijas - radij|as 1. būdas be laidų sklindančiomis elektromagnetinėmis bangomis perduoti ir priimti garsą: radijo bangos, ryšys, kanalas. 2. garso perdavimas ir priėmimas tomis bangomis: radijo šaukinys. radijo trukdymai. radijo mėgėjas. radijo imtuvas, siųstuvas, aparatas. radijo stotis. radijo lempa. radijo taškas. 3. stotis, kur tokiu būdu perduodami garsai; tos stoties...
radijo - , su jomis susijusių arba valdoma spinduliavimo energijos ar susijusių su elektros srovės ar reiškinių (kaip elektromagnetinės spinduliuotės) dažnis nuo apie 3000 hercų ir 300 Gigahercinio iš, susijusių su ar naudojamos radijo ar radijo RINKINYS B specializuojasi radijo bevielis perdavimas ir elektros impulsų arba signalų priėmimas naudojant elektromagnetinių ban...
radikalas - radikal|as, radikalė dkt. 1. polit. radikalizmo šalininkas. 2. prk. kraštutinių pažiūrų žmogus, ryžtingų veiksmų šalininkas.
radikaliai - , susijusi su arba kylanti iš (1) arba auga iš augalo šaknų šaknų
radikalinis - radikalin|is, radikalinė žr. radikalus.
radikalinti - radikãlinti,-ina, -ino daryti radikalų.
radikalizmas - radikalizmas 1. polit. srovė, reikalaujanti demokratiškai pertvarkyti šalies gyvenimą, nekeičiant santvarkos pagrindų. 2. prk. linkimas imtis ryžtingų priemonių.
radikalumas - radikalùmas → radikalus.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž