N žodžiai

na - na jst. reikšti skatinimui, grasinimui, nusistebėjimui, nepasitenkinimui ir kt.: Na, pasakok viską iš pradžios. Na, ir vyras esi! Na jau, negi taip ir buvo? Na, ko gi tu nori? 2 na dll. 1. reiškiant veiksmo pradžią: Jis jam už plaukų, ir na duot, na duot (su) lazda! 2. sustiprinant teigimą: Užsispyrė, na ir ką su juo! 3 na išt. šunį šaukiant: Na, na, rudi! 4...
na! - nacionalinė asociacija neatsižvelgiama Šiaurės Amerika Duomenys nebūtini nėra
nabobas - Mogul imperijos provincijos gubernatorius Indijoje labai turtingas arba garsinimas asmuo
nacija - nacija žmonių bendrija, susidaranti kalbos, žemės, istorijos, ūkio, kultūros ir kai kurių charakterio ypatybių bendrumo pagrindu, tauta.
nacijos - (1) pilietybė 5a (2) politiškai organizuotas tautybės (3) ne žydų tautybės
nacionalinis - nacionalin|is, nacionalinė 1. susijęs su visuomeniniu politiniu nacijos gyvenimu, su jos kultūra, interesais, tautinis: Nacionalinis judėjimas. Nacionalinis klausimas. nacionalinė kultūra. 2. priklausantis kuriai nors nacijai, tautinis: nacionalinė valstybė. 3. turintis valstybinę reikšmę, valstybinis: nacionalinės pajamos. Nacionalinis komitetas. Nacionalinis park...
nacionalistas - nacionalist|as, nacionalistė dkt. nacionalizmo šalininkas.
nacionalistinis - nacionalistin|is, nacionalistinė paremtas nacionalizmu: nacionalistinė pasaulėžiūra.
nacionalizacija - nacionalizacija privatinės (ar kitokios nevalstybinės) nuosavybės pavertimas valstybine.
nacionalizmas - nacionalizmas 1. ideologija ir politika, grindžiama tautos didybės, galybės kėlimu, tėvynės ir pačios tautos šlovinimu. 2. judėjimas, kuriuo siekiama suvienyti žmones kalbos, kultūros, etninių ir kt. ryšių pamatu.
nacionalizuoti - nacionaliz|uoti, nacionalizuoja, nacionalizavo vykdyti nacionalizaciją: nacionalizavimas.
nacionalsocialistas - nacionalsocialistas [vok. Nationalsozialist], Vokietijoje — fašistinės nacionalsocialistų partijos, veikusios 1919—45, narys.
nacis - nac|is, nacė dkt. nacionalsocialistas.
nacistas - nacist|as, nacistė dkt. -> nacis.
nacistinis - kontroliuojantis Vokietija 1933-1945 pagal Adolfo Hitlerio Vokietijos fašistų partijos narys, dažnai negali būti kapitalizuotos tas, kuris palaiko mintį apie Vokietijos nacių fašistų b, kuris palygino su Vokietijos nacių žiauriai valdinga, diktatoriškas, kurie netoleravo ar kuriems asmenims įsitikinimus ir politikos
nacizmas - nacizmas nacionalsocialistų partijos politika ir ideologija, vokiečių fašizmas.
nadyras - dangaus sferos taškas, kuris yra tiesiai priešais zenite ir vertikaliai žemyn nuo stebėtojo žemiausią tašką
nafta - nafta riebus, degus žemės gelmių skystis, vartojamas kurui ir įvairiems produktams (žibalui, benzinui ir kt.) gauti: Naftos pramonė. Naftos perdirbimas.
naftalinas - naftalinas balta, stipraus kvapo kristalinė medžiaga, vartojama nuo kandžių, technikos ir medicinos reikalams.
naftenai - naftènai [↗ nafta], org. junginių klasė; sotieji alicikliniai angliavandeniliai, randami naftoje.
naftenas - cycloparaffin
naftingas - nafting|as, naftinga turintis daug naftos: Naftingas kraštas.
naftininkas - naftinink|as, naftininkė dkt. naftos pramonės darbininkas; naftos specialistas.
naftoliai - naftòliai [↗ naft(alinas) + lot. oleum — aliejus], aromatiniai org. junginiai, gaunami iš naftalino.
naftos - bet daugelio aliejuotas degių medžiagų, kurios yra skystos arba gali būti lengvai suskystintos apšiltinimo, tirpus eteryje, bet ne vandenyje, o palikti neplautas dėmių ant popieriaus arba audinio b (1) naftos (2) Naftos pramonė medžiagą, ( , kosmetikos preparato) riebios konsistencijos
naftotiekis - naftotiekis vamzdžių sistema naftai tiekti.
naftovezis - naftovežis naftos tanklaivis.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž