M žodžiai puslapis 4

magnetografas - magnetogrãfas [↗ magnetas + ↗ ...grafas], prietaisas magn. lauko kitimui (magn. variacijoms) registruoti.
magnetografija - magnetogrãfija [↗ magnetas + ↗ ...grafija], ženklų, atvaizdų įrašymas plokštelės, juostos, cilindro feromagnetiniame sluoksnyje, to įrašo išryškinimas ir perkėlimas į popierių (išspausdinimas).
magnetohidrodinamika - magnetohidrodinãmika [↗ magnetas + ↗ hidrodinamika], mokslas, tiriantis laidžių skysčių ir jonizuotų dujų (plazmos) judėjimą magn. lauke.
magnetoidas - magnetòidas [↗ magnetas + gr. eidos — pavidalas], astr. didelės masės stipriai įmagnetėjęs plazminis kūnas aktyvios galaktikos, kvazaro ar kvazago centre.
magnetola - magnetolà, radiotechninis aparatas, veikiantis ir kaip radijo imtuvas, ir kaip magnetofonas.
magnetomechaninis - magnetomechãninis [↗ magnetas + ↗ mechaninis], fiz. rodantis ryšį tarp atomų, molekulių, branduolių magnetinio ir judesio kiekio momentų, pvz., Δ reiškinys.
magnetometras - priemonė, naudojama aptikti metalinio daikto buvimą arba išmatuoti magnetinio lauko intensyvumą
magnetometrija - magnetomètrija [↗ magnetas + ↗ ...metrija]: 1. mokslas, tiriantis Žemės magn. lauko matavimo būdus; 2. naudingųjų iškasenų žvalgybos metodas, pagrįstas uolienų magn. savybių skirtingumu.
magnetonas - Kvantas magnetinio momento dalelės vienetas (atomo)
magnetooptika - magnetoòptika [↗ magnetas + ↗ optika], mokslas, tiriantis magn. lauko įtaką medžiagos optinėms savybėms.
magnetopauzė - magnetopáuzė [↗ magnetas + ↗ pauzė], Žemės magnetosferos ir Saulės vėjo magn. lauko turbulencijos srities riba.
magnetosfera - magnetosferà [↗ magnetas + ↗ sfera], erdvė, kurioje kosm. kūno, pvz., Jupiterio, Žemės, magn. laukas sąveikauja su kosminių elektringųjų dalelių srautais.
magnetostatika - magnetostãtika [↗ magnetas + ↗ statika], mokslas, tiriantis medžiagos sąveiką su pastovios krypties ir stiprumo nuolatiniu magn. lauku.
magnetostrikcija - magnetostrikcija [↗ magnetas + lot. strictio — suslėgimas, įtempimas], magnetinamo kūno formos ir matmenų kitimas arba deformuojamo kūno įmagnetėjimo kitimas.
magnetronas - vakuuminis vamzdelis, kuriame elektronų srautas reguliuojamas taikomos magnetinio lauko elektros energiją mikrobangų dažnių
magnezija - magnezija chem. magnio viendeginis.
magnezitas - magnezitas [pagal Magnesijos (gr. Magnēsia) Tesalijoje pavadinimą], mineralas, magnio karbonatas MgCO3; vart. ugniai atsparioms medžiagoms gaminti.
magnificencija - magnificeñcija [lot. magnificentia — šlovingumas, puikumas], kai kurių šalių aukštųjų mokyk rektorių titulas.
magnis - magnis chem. blizgus, lengvas, gana minkštas, plastiškas metalas (Mg).
Magnitudė - magnitùdė [lot. magnitudo — didumas], žemės drebėjimo energijos vienetas pagal Richterio skalę.
magnolija - magnolija bot. šiltųjų kraštų medis arba krūmas dideliais baltais, gelsvais ar purpuriniais žiedais, kankorėžio pavidalo vaisiais (Magnolia).
magnoliniai - magnoliniai dgs. bot. augalų šeima, prie kurios priklauso magnolija (Magnoliaceae).
magnonas - nugara bangos
Magotas - magòtas [pranc. magot], šunbeždžionė Macaca sylvana; gyvena Š. v. Afrikoje ir Pirėnų pusiasalio pietuose.
magus - mag|us, magi viliojamas, patrauklus: Magus daiktas, valgis. Abudu mudu jaunu, abudu magiu (d.). magiai prv.: magiai miega. magumas.
mahagonis - mahagònis, graži ir stipri kai kurių tropinių medžių mediena; vienas brangmedžių; vart. baldams, patalpų vidaus apdailai, suvenyrams.
Mahajana - mahajanà [skr. mahājāna — didysis vežimas], viena svarbiausių budizmo krypčių.
maharadža - maharadža v. aukščiausias kunigaikščio titulas Indijoje; tą titulą turintis žmogus.
Maharini - maharini [< skr.], maharadžos žmona; kunigaikštienė.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž