L žodžiai

la - la [sk. lia; lot.], muz. garsas, šeštas bet kurioje do garsu pradedamoje pagrindinio diatoninio muz. garsaeilio oktavoje.
labądien - labadien jst. -> labdien.
labadiena - išraiška ar gestas sveikinimo naudojamas interjectionally sveikinimo Atsiliepdami telefonu, arba išreikšti nuostabą,
labai - lab|ai prv. 1. nepaprastai, ypač: Labai senas. Labai seniai. Labai dėkui. Labai smarkus vėjas. 2. didžiai, smarkiai; daug: Jis labai išaugo. Šiandien labiau šąla. Štai kas man labiausiai rūpi. 3. tikrai, visiškai: Labai galimas daiktas. Labai tai (nerūpi). labyn prv.: Tolyn labyn skauda.
labanakt - labanakt jst. sakoma, atsisveikinant vakare ar naktį: L., einu miegoti!.
labanakt! - Paprastai naudojamas kaip baigiamąją ištarmės sklastymas naktį naudojami esp. išreikšti nuostabą,
labanaktis - labanaktis -> labanakt - žodis, kuris sakomas prieš einant miegoti linkint kitam asmeniui labos nakties.
labas - lab|as, laba 1. geras (linkint, sveikinantis): Labas rytas (labą rytą). laba diena (labą dieną). Labas vakaras (labą vakarą). Aš jai daviau labą dieną, ji man nė žodelio (d.). 2. senoviškai geras, vykęs: Labas žmogus. L. pavasaris. Viso labo! (sakoma atsisveikinant).
labas! - išraiška ar gestas sveikinimo naudojamas interjectionally sveikinimo Atsiliepdami telefonu, arba išreikšti nuostabą,
labdara - labdara negrąžinamos materialinės pagalbos teikimas neturtingiesiems, ko stokojantiems ar nelaimės ištiktiems, šalpa.
labdarė - prestižas kolegų žmonijos, ypač aktyvus pastangų skatinti žmonių gerovę aktas ar dovana padaryti arba humanitariniais tikslais b organizacija, platinti ar remiama lėšomis atidėta humanitariniais tikslais
labdariauti - labdar|iauti, labdariauja, labdariavo teikti ar organizuoti labdarą. labdariavimas.
labdaryba - prestižas kolegų žmonijos, ypač aktyvus pastangų skatinti žmonių gerovę aktas ar dovana padaryti arba humanitariniais tikslais b organizacija, platinti ar remiama lėšomis atidėta humanitariniais tikslais
labdarybė - labdarybė labdara.
labdaringas - labdaring|as, labdaringa labdarybei skirtas ar ja pasižymintis. labdaringai prv. labdaringumas.
labdaringumas - geranoriška prestižas link arba meilė žmonijai, ypač į dosnumą ir paslaugumas skurstantiems ar kančių, taip pat pagalbos, teikiamos poreikis b institucija užsiima reljefo prastos C viešas skurstantiems aa dovana viešojo geranoriškas tikslams b malšinti institucija (ligoninėje), įkurta tokia kitų dovanų griežtos sprendimo
labdarys - labdar|ys, labdarė dkt. kas užsiima labdara.
labdarystė - labdarystė žr. labdara.
labialinis - labiãlinis, -ė. lūpinis: Labiãliniai garsai.
labializacija - kad Lūpų apvalios 1b (2)
labias - didesnis
labiau - didesnis
labiausiai - didžiausias kiekis, mastą, arba laipsnį
labilumas - labilùmas [↗ labilus]: 1. fiz. nepastovumas, pvz., mech. sistemos Δ; 2. fiziol. funkcinis paslankumas — greitis, kuriuo biol. sistemų (ląstelių, audinių, organų) funkcijos atsinaujina po ankstesnių reakcijų ir pasirengia naujoms.
labilus - lengvai ar nuolat vyksta cheminis, fizinis ar biologinis pakeitimas ar paskirstymas nestabili
labinti - labin|ti, labina, labino 1. sveikinti; perduoti sveikinimus: labink jį nuo manęs. sngr.: Mes su juo nesilabiname. 2. malonėti, gerinti: labink šuniuką. sngr.: Moka labintis kaip lapė. labinimas labinimasis.
labiodentalinis - ištarė su lūpos ir dantų dalyvavimo
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž