H žodžiai

habanera - habanerà [isp.], ispanų ir kubiečių liaudies šokis; tempas vidutinis, ritmas ryškus, judesiai improvizuojami; tango prototipas.
habeas_corpus - habeas corpus [sk. habeas korpus; lot.], asmens neliečiamybės įstatymas, priimtas Anglijos parlamento 1679; pavadintas pagal pirmuosius žodžius reiškiančius: „Būk asmenybė, jauskis esąs individas".
habilitacija - habilitãcija [lot. habilitas (kilm. habilitatis) — tinkamumas], mokslo darbas, kurį parašęs įgyja teisę dėstyti aukštojoje mokykloje.
habitas - hãbitas [lot. habitus], išvaizda, išorė, pvz., žmogaus, gyvūno, augalo, mineralo.
hachanas - hachãnas [turk. hakan — chanas, valdovas], karaitų rel. vadovas.
hačbotas - hačbòtas [angl. hatch-boat < hatch — liukas boat — valtis], nedidelis laivas su liukais ir išardomu deniu.
Hadas - Plutonas požeminė mirusiųjų buveinė graikų mitologijoje mirusiųjų buveinės dažnai negali būti kapitalizuotos velnių 1a
hadis - hãdis ↗ chadis.
Hadronas - hadrònas [gr. hadros — stambus], stipriosios, elektromagnetinės ir silpnosios sąveikos elementarioji dalelė, pvz., bet kuris barionas arba mezonas.
Hadsonas - upių 306 mylių (492 km) E Niujorkas teka iš Adirondack kalnai S į Niujorko Bay Town S New Hampshire pop 22.928
hadžas - hãdžas ↗ chadžas.
hafnis - hafnis chem. sidabro baltumo sunkus metalas, vartojamas branduolinėje, elektroninėje ir raketinėje technikoje (Hf).
Hagada - hagadà [hebr. haggadah — padavimas, pasakojimas], rel.: 1. Talmudo dalis, sudaryta iš padavimų, alegorinių pamokomųjų pasakojimų, patarlių; 2. pasakojimas apie žydų išėjimą iš Egipto, skaitomas per Paschos (Velykų) šventes.
Hagiografas - hagiogrãfas, hagiografijos kūrinių autorius.
hagiografija - biografija šventųjų arba gerbiamų asmenų idealizuojantis arba idolizing biografiją
Hagiolatrija - hagiolãtrija [gr. hagiolatreia < hagios — šventas + latreia — tarnavimas, garbinimas], šventųjų jų garbinimas.
Haidamakas - haidamãkas [turkų k. haydamak — užpulti]: 1. XVIII a. Dešiniakrantės Ukrainos liaudies išsivadavimo judėjimo dalyvis; 2. 1919—20 ukr. burž. nacionalistas kontrrevoliucionierius.
haidas - įdėti iš prieglaudos ar apsaugos skydas regėjimo išskirti b nuslėpti išlaikyti paslaptyje
Haidukas - haidùkas [lenk. hajduk < veng. hajdúk (dgs.)]: 1. XV—XlX a. Balkanų pusiasalio kovotojas prieš turkų priespaudą, antifeodalinių sukilimų dalyvis; 2. dvarininkų tarnas, kelionės liokajus; 3. lenkų liaudies šokis, vengrų kilmės; labai greito tempo; šoka 1 vyras.
haikus - háikus [jap.], jap. lyrikos žanras — 3 eilučių 17 skiemenų (5 + 7 + 5) eilėraštis, kilęs iš pusės tankos; XVI a. buvo komiško, vėliau ir rimto (gamtos, istorinių, liaudies padavimų motyvų) turinio.
Haimoritas - haimoritas, žandinio ančio (sinuso) uždegimas; pavadintas pagal anglų anatomo N. Haimoro (Highmore), aprašiusio šį antį, pavardę.
Hairenas - hairènas [
Haitis - - Žr Hispaniola šalies W. Indies W Hispaniola, respublika * Port-au-Prince 10.714 kvadratinių mylių (27.856 kvadratinių kilometrų), pop 7.929.048
hakblokas - hãkblokas [ol. haakblok], skridinys su kabliu.
Hakenkroicas - hãkenkroicas [vok. Hakenkreuz < Haken — kablys + Kreuz — kryžius] ↗ svastika.
hakeris - vienas, kad hacks asmuo, kuris yra nepatyrę ar nekvalifikuoti tam tikra veikla
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž