F žodžiai

fa - fa [lot.], muz. garsas; ketvirtas bet kurioje do garsu pradedamoje pagrindinio diatoninio muz. garsaeilio oktavoje.
fabianieciu - , susijusių su, arba Romos bendrojo Quintus Fabius Maximus Antrojo Pūnų karo išvengti reikšmingų konkursų būdu, žinomas dėl savo pralaimėjimo Hanibalas b atsargus, delsia [Fabian; narių įsitikinimas, lėtai , o ne revoliucinių pokyčių vyriausybėje], su jomis susijusių arba socialistų visuomenė organizavo Anglijoje 1884 skleisti socialistų principai palaipsn...
fabianiečių - , susijusių su, arba Romos bendrojo Quintus Fabius Maximus Antrojo Pūnų karo išvengti reikšmingų konkursų būdu, žinomas dėl savo pralaimėjimo Hanibalas b atsargus, delsia [Fabian; narių įsitikinimas, lėtai , o ne revoliucinių pokyčių vyriausybėje], su jomis susijusių arba socialistų visuomenė organizavo Anglijoje 1884 skleisti socialistų principai palaipsn...
fabianietis - , susijusių su, arba Romos bendrojo Quintus Fabius Maximus Antrojo Pūnų karo išvengti reikšmingų konkursų būdu, žinomas dėl savo pralaimėjimo Hanibalas b atsargus, delsia [Fabian; narių įsitikinimas, lėtai , o ne revoliucinių pokyčių vyriausybėje], su jomis susijusių arba socialistų visuomenė organizavo Anglijoje 1884 skleisti socialistų principai palaipsn...
fabianizmas - fabianizm‖as [pagal sen. Romos karvedžio Fabijaus Maksimo (Fabius Maximus), praminto Kunktatoriumi (lot. cunctator — delsėjas), vardą], D. Britanijos reformistinė smulkiaburžuazinė inteligentų srovė, XIX a. pab.—XX a. pr. skelbusi laipsnišką peraugimą į socializmą; daug ~o šalininkų įėjo į XX a. pr. susikūrusią leiboristų partiją.
fabianizmo - , susijusių su, arba Romos bendrojo Quintus Fabius Maximus Antrojo Pūnų karo išvengti reikšmingų konkursų būdu, žinomas dėl savo pralaimėjimo Hanibalas b atsargus, delsia [Fabian; narių įsitikinimas, lėtai , o ne revoliucinių pokyčių vyriausybėje], su jomis susijusių arba socialistų visuomenė organizavo Anglijoje 1884 skleisti socialistų principai palaipsn...
fablio - fabliò [pranc. fabliau < lot. fabula — pasakėčia], vid. amžių pranc. miestelėnų lit. žanras — nedidelis eiliuotas satyrinio arba humoristinio pobūdžio pasakojimas buities, moralės temomis.
fabrikacija - fabrikacija ko nors padirbinėjimas, imitavimas, falsifikavimas.
fabrikantas - fabrikant|as, fabrikantė dkt. privataus fabriko savininkas.
fabrikas - fabrik|as didelė mechanizuota pramonės įmonė, gamykla: Popieriaus, stiklo f.
fabrikatai - rankiniu būdu arba mašinomis proceso dirbiniai, rankiniu būdu arba mašinomis, ypač tada, kai atliekamas sistemingai pasidalijimas darbo ba produktyvaus pramonės naudojant mechaninę energiją ir mašinos aktas ar procesą gaminti kažką, kad į produktą, pagamintą iš žaliavos kažkas tinka naudoti padaryti iš žaliavų rankomis arba mašinų b gaminti pagal organizu...
fabrikatas - fabrikatas 1. fabriko gaminys, produktas. 2. žr. falsifikatas.
fabrikavimas - fabrikãvimas → fabrikuoti 1.
fabrikinis - fabrikin|is, fabrikinė -> fabrikas: fabrikinė gamyba.
fabrikuoti - fabrik|uoti, fabrikuoja, fabrikavo 1. gaminti fabrikiniu būdu. 2. padirbinėti, klastoti, falsifikuoti. fabrikavimas fabrikuotojas, fabrikuotoja dkt.
fabula - fabula lit. siužeto pagrindas - vaizduojamųjų įvykių seka: Romano f.
fac_simile - fac simile [sk. fak simile; lot.] ↗ faksimilė.
facecija - facècija [lot. facetia — sąmojis, pajuokimas], renesanso literatūros žanras — trumpas juokaujamo (dažnai nešvankaus) pobūdžio pasakojimas, artimas anekdotui.
facelija - facèlija, vienmetė arba daugiametė žolė Phacelia; savaime auga Amerikoje; daugelyje šalių auginama kaip labai medingas ir pašarinis augalas.
facetas - facètas [pranc. facette — pusė, šonas]: 1. ko nors nusklembta šoninė briauna; 2. poligr. spaustuvinio stereotipo arba klišės nusklembtas kraštas įtvirtinimui ant pastovų.
facetė - facètė [pranc. facette — pusė], paprastoji akutė; iš facečių susideda nariuotakojų gyvūnų sudėtinė (facetinė) akis.
facija - Bendra išvaizda
facijos - fãcijos [↗ facija], Žemės paviršiaus plotai su panašiomis fizinėmis geografinėmis sąlygomis, flora ir fauna, pvz., ežerų Δ, jūrų Δ.
facitas - facitas [lot. facit — daro, atlieka], buh. atsiskaitymo suma.
facon_de_parler - facon de parler [sk. fason de parlė; pranc], kalbėjimo būdas.
fachverkas - fãchverkas [vok. Fachwerk — karkasinis statinys], lengvas sienos karkasas.
fadzia - fadzià [kinų k. įstatymininkai], sen. kinų polit. minties filos. kryptis, siekusi sustiprinti imperatoriaus valdžią ir sukurti despotišką valstybę; susidarė IV a. pr. m. e.
Faetonas - Faetònas (gr. Phaethōn), sen. graikų mit. personažas, kitaip ↗ Fajetonas.
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž