Tonto žodžio reikšmė

Tonto - (Apkvaišti) kvaĩsti,-ta, kvaĩto 1.svaigti, suktis galvai:Nuo smalkių galva kvaĩsta Kai tik pasilenkiu, galva kvaĩsta Kvaista galvelė nuo saldaus midulio Oi, maliau maliau žaliuosius rugelius – kvaito galvelė kap aguonėlė Kvaĩsta galvelė nuog kasnykėlių Kvaista galvelė nuo vainikelio Kai daug rozų apsisuki, tai paskui kvaĩsta galva ir negali pastovėt 2. kvailti, kvaišti. 1.apsvaigti:Daug prirūkiau, net galva apkvaĩto Ana nuo pypkės apkvaito, o nuo užgavimo galvos apsvaigo Jis buvo lyg pasigėręs ir apkvaitęs Vaikščiojau lygu apkvaitęs Įlipo į aukštą medį, ir galva apkvaĩto Kai daviau per galvą, tai ir apkvaito Ale aš, nusilaužęs nuo medžio storą kucių, kaip rėšiu striukiui per galvą, striukis apkvaito ir puldamas visus paskui save nutraukė 2.apalpti:Pirmą savo gyvastyj kartą apkvaito Šilta, o žmonių daug, tai ėmiau ir apkvaitaũ 3. apkvaišti, pakvailti. atsigauti, atsipeikėti:Atkvaitau, paskėliau apsvaigti; netekti sąmonės, proto:Jam galva pakvaĩto Laksto, puldinėja kaip pakvaĩtęs, nežino, ką čia padaryt | Dienos bėgo kaip pakvaitusios pakvaisti: Jis tuo sukvaista, kaip įkaušta Jau sukvaĩto visai galva [nuo degtinės] | Mūs galvos dabar tokios sukvaitę, kad nieko negalim nė atsimint Laksto galvą iškėlęs, kai sukvaitęs

Žodžio apkvaišti sinonimai

Žodžio apkvaišti sinonimai

Žodis tonto kitomis kalbomis

Rusiškai: глупый
Angliškai: silly
Estiškai: tonto
Lenkiškai: głupi
Latviškai: dumjš
Lietuviškai: apkvaišti
2014-06-24 11:35:33
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž