C žodžiai puslapis 3

capsenti - caps|enti, capsena, capseno pamažu capsėti.
capt - capt išt. čiupt (sučiupimui, pagriebimui žymėti): C. už rankos, ir nutvėriau.
captelėti - captelė|ti, captelėja, captelėjo čiuptelėti: captelėjo už rankovės. captelėjimas.
caput - caput [sk. kaput; lot.], skirsnis, skyrius.
car - čar̃ čár čer:1.Vyrai lauke pjauja dobilus – čar̃ čar̃ Čar! čar! karštuvai čarška, kad karši vilnas Čar! čar! sniegas po kojų čarška einant 2.Vištalis čar̃ čar̃ sučirškė Strazdas čár čár čár ėmė sukt apie galvą Čar! čar! šeškas suriko
Characidai - characidai, žuvys Characidae; gyvena P. ir Centr. Amerikos ir Afrikos gėluose vandenyse; auginamos ir akvariumuose.
caraitė - Bizantijos ar Rusijos imperatorius. Pavadinimas, kilęs iš Cezariui buvo naudojamas viduramžiais kreiptis į aukščiausiasis valdovas, ypač Bizantijos imperatoriaus. Su Bizantijos imperijos žlugimo 1453 metais, Rusijos monarchas tapo vienintelė likusi stačiatikių monarchas, ir Rusijos stačiatikių dvasininkai laikė jį galimas naujas aukščiausias vadovas ortodoksų ...
charakteringai - skiriamasis bruožas, kokybės, ar turto neatskiriama bendros logaritmo mažiausias teigiamas sveikas skaičius n,, kuri žiedas ar lauko derlingumus 0 operacijos, kai bet koks elementas, naudojamas n kartų su operacija
charakteringas - charaktering|as, charakteringa turintis ryškias ypatybes, būdingas: Ch. veidas. charakteringi bruožai. charakteringai prv. charakteringumas.
charakteringumas - tarnauja atskirti
charakterinis - aa sąlyginių grafikos įrenginį ant objektui nurodant nuosavybės, kilmės, ar santykiai ba grafinio simbolio (kaip hieroglifai, arba abėcėlės raidę), naudojamos rašyti ar spausdinti beveik magiškais ar astrologinių emblema d abėcėlė E (1) rašymo, spausdinimo (2 ) stilius rašyti ar spausdinti (3) šifro fa simbolis (kaip raidės ar skaičiaus), kuri atstovauja in...
charakteris - charakter|is 1. psichinių ypatybių visuma, būdas: Tvirto, savito charakterio žmogus. Žmogus su charakteriu, be charakterio. 2. individualizuotas meno kūrinio veikėjas: charakterio kūrimas. 3. daikto ar reiškinio pobūdis: Epochos ch.
charakteristika - charakteristika 1. apibūdinimas, skiriamųjų ypatybių nusakymas: Psichologinė ch. Socialinė, profesinė ch. 2. dokumentas, kuriame pateikiamas asmens, jo darbo ir visuomeninės veiklos vertinimas: Teigiama ch. 3. mat. dešimtainio logaritmo sveikoji dalis.
charakterizavimas - charakterizãvimas → charakterizuoti.
charakterizuoti - charakteriz|uoti, charakterizuoja, charakterizavo duoti charakteristiką, apibūdinti. charakterizavimas.
Charakterologija - charakterològija [↗ charakteris + ↗ ...logija], mokslas, tiriantis charakterį, jo struktūrą, vystymąsi.
caras - caras Rusijos ar Bulgarijos monarchas.
cardasas - čardašas vengrų liaudies šokis.
cardiff - administracinė teritorija S Velsas srityje 54 kvadratinių mylių (140 kvadratinių kilometrų) Miestas
carė - cãrė 1.Rusijos monarchė:Bajorija ieškojo rusų carės protekcijų 2. karališkasis saliavas(Peucedanum ostruthium).
careers - kurso greitis
carienė - carienė 1. Rusijos ar Bulgarijos monarchė. 2. caro žmona.
carinis - carin|is, carinė -> caras: carinė priespauda.
charitės - charitės [gr. Charites], sen. graikų grožio ir linksmybės deivės: Aglaja (Spinduolė), Eufrosinė (Linksmuolė), Talija (Jaunuolė).
charizma - išskirtinė asmens ar asmenų grupės savybė, kuria gali būti grindžiama jų teisė valdyti kitus žmones, valstybę.
carizmas - carizmas caro valdžios sistema, režimas.
charizmatinis - , susijusios dalies arba sudaranti charizma ar charizma
carizmo - Rusijos valdžia pagal carai autokratinio paprastai
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž