Ypatumas žodžio reikšmė

Ypatumas - ypatùmas. → ypatus. 1. skiriamoji kokybė, ypatybė: Naujovės jutimas – brangus kiekvieno bolševikinio darbuotojo ypatumas. Prieveiksmiu reiškiame veiksmo arba ypatumo pažymį. Gyvulėlis turėjo visus šuns ypatumus. 2. vienatvė, atskiruma: Ilgas valandas praleisdavo ant ypatumo. 3. piktumas, nedorumas: Ir ypatùmas tos senės – baras ir baras. Toks senio ypatùmas, kad nei nemėgink perkalbėt.

Žodžio ypatumas sinonimai

Žodžio ypatumas sinonimai

Žodis ypatumas kitomis kalbomis

Rusiškai: особенность
Angliškai: peculiarity
Estiškai: peculiaridad
Lenkiškai: osobliwość
Latviškai: īpatnība
Lietuviškai: ypatumas
2013-04-05 10:25:20
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž