Versti žodžio reikšmė

Versti - ver|sti, verčia, vertė 1. priežodis virsti 1; guldyti, griauti ant šono, žemėn: Audra medžius verčia (žemėn, ant žemės). Bangos laivelį verčia. Mažas kelmas didį vežimą verčia (folkloras). 2. risti: Kūlį versti (ristis per galvą). sngr.: verčiasi per kits kitą. verstis per galvą. 3. prk. atimti valdžią, galybę: Karalių verčia nuo sosto. 4. daug be tvarkos dėti, krauti: Versti viską į krūvą. prk.: Sniegą verčia (labai sninga). Stiklą po stiklo versti (godžiai gerti). 5. daryti kitokį, keisti pavidalą: verčia dykynes dirbamais laukais. Mišrųjį skaičių versti netikrąja trupmena. 6. išorinę pusę keisti vidine: Drabužį versti Versti kišenę. 7. viršutinę ir apatinę puses keisti vietomis: Šieną versti (kad džiūtų). sngr.: verstis ant kito šono. 8. rausiant kelti į viršų: Akmenis, kelmus versti Kurmiai žemę verčia. 9. šnek. ieškoti, griozti: Ieško, verčia po visus kampus. 10. iš savęs leisti išeiti (iškilti, ištrykšti): Ugnikalnis verčia lavą ir pelenus. sngr.: Šaltinis verčiasi. Dūmai iš kamino verčiasi. 11. vienos kalbos tekstą išdėstyti kita kalba: Versti knygą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą. 12. primesti (kokią blogybę): verčia ant jo visą kaltę. 13. berti (spuogais): Man ranką verčia. 14. pilti (apie prakaitą). 15. vartoti prievartą, spirti: Versti svečią valgyti. prk.: Aplinkybės verčia skubėti. 16. justi vidinį poreikį: Mane verčia vemti. 17. užperėti (kiaušinį): Agurkai mezga, kiaušiniai verčia. versti kiaušiniai. antra (kita) vertus įterpt. kitu požiūriu. vertėjas, vertėja dkt. vertikas, vertikė dkt. vertimas vert|ė 1. ekon. daikto gerumas, brangumas: Mainomoji versti Vartojamoji versti 2. piniginė daikto išraiška, kaina: Knygos versti Daiktas be verės. Nedidelės verės prekė. 3. teigiama ypatybė: Mokslinė knygos versti Gydomoji žolių versti Jausti savo vertę Žiūrėk: [virsti].
Ver|sti, ~čia, ~tė
1. prž. virsti 1;
guldyti, griauti ant šono, žemėn: Audra medžius ~čia (žemėn, ant žemės). Bangos laivelį ~čia. Mažas kelmas didį vežimą ~čia (flk.) .
2. risti: Kūlį v.(ristis per galvą).|sngr.: ~čiasi per kits kitą. ~stis per galvą.
3. prk. atimti valdžią, galybę: Karalių ~čia nuo sosto.
4. daug be tvarkos dėti, krauti: V. viską į krūvą.|prk.: Sniegą ~čia(labai sninga). Stiklą po stiklo v. (godžiai gerti).
5. daryti kitokį, keisti pavidalą: ~čia dykynes dirbamais laukais. Mišrųjį skaičių v. netikrąja trupmena.
6. išorinę pusę keisti vidine: Drabužį v. V. kišenę.
7. viršutinę ir apatinę puses keisti vietomis: Šieną v.(kad džiūtų).|sngr.: ~stis ant kito šono.
8. rausiant kelti į viršų: Akmenis, kelmus v. Kurmiai žemę ~čia.
9. šnek. ieškoti, griozti: Ieško, ~čia po visus kampus. 10. iš savęs leisti išeiti (iškilti, ištrykšti): Ugnikalnis ~čia lavą ir pelenus.|sngr.: Šaltinis ~čiasi. Dūmai iš kamino ~čiasi. 1
1. vienos kalbos tekstą išdėstyti kita kalba: V. knygą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą. 1
2. primesti (kokią blogybę): ~čia ant jo visą kaltę. 1
3. berti (spuogais): Man ranką ~čia. 1
4. pilti (apie prakaitą). 1
5. vartoti prievartą, spirti: V. svečią valgyti.|prk.: Aplinkybės ~čia skubėti. 1
6. justi vidinį poreikį: Mane ~čia vemti. 1
7. užperėti (kiaušinį): Agurkai mezga, kiaušiniai ~čia. ~sti kiaušiniai. antra (kita) ~tus įterpt. kitu požiūriu. ~tėjas, ~tėja dkt. (1) ~tikas , ~tikė dkt. (2) ~timas (2) ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio versti sinonimai

Žodžio versti sinonimai

Žodis versti kitomis kalbomis

Rusiškai: интерпретировать
Angliškai: interpret
Estiškai: interpretar
Lenkiškai: interpretować
Latviškai: interpretēt
Lietuviškai: versti
2013-03-23 18:25:47
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž