Turėti žodžio reikšmė

Turėti - tūrė|ti, tūri, tūrėjo tarm. žr. turėti 4-5 Žiūrėk: [turėti] [turėti].
Turė|ti, turi, ~jo
1. būti savininku, valdyti: T. namą, pinigų. Neturime malkų. Kas daugiau turi, tas daugiau nori (flk.) .|prk.: Nebeturiu nei kojų, nei rankų(nebevaldau).
2. būti gavusiam, įgijusiam, pasiekusiam: T. daug darbo. T. pelno, naudos. T. viršų, persvarą. T. teisę. T. lemiamą reikšmę. Ligonis turi karščio. Jis turi trisdešimt metų. Turiu kuo pasigirti. Neturiu kur dėtis iš skausmo.
3. būti gavusiam iš prigimties ar pagal kūrėjų sumanymą: Žmogus turi protą. Medžiai turi lapus. T. gerą balsą. Jis turi gerą širdį. Rūmai turi mozaikų.
4. paėmus laikyti: Rankoje obuolį t. ~k gerai, kad neištrūktų. Vaiką ant rankų t.
5. išlaikyti, laikytis: Ledas dar neturi (lūžta).Turi ir turi šaltis(nenustoja šalti).|sngr.: Šiemet ant medžių lapai ilgai turisi. Vyrai, ~kimės!
6. būti kokiuose santykiuose su kitais asmenimis: Jis turi tris sūnus. T. giminių, draugų, priešų. Geras rašytojas visados turės skaitytojų.
7. būti sudarytam, susidėti: Birželis turi 30 dienų. Vilnius turi daugiau kaip 500000 gyventojų.
8. patirti, išgyventi, iškęsti: Ten ~jome daug malonumo. T. pasisekimą. T. piktumą kam (ant ko). T. kantrybės. T. bėdą, bėdos, vargo. ~k gėdos(gėdykis)prašyti.
9. galėti naudotis: Neturiu kuo ryšulį susirišti. Jis turi kur gyventi. 10. privalėti: Aš jau turiu eiti. Visi turime dirbti. Tuoj turi tekėti saulė. 1
1. vesti: ~jusiai karvei reikia gero pašaro. Kumelė tuoj turės. ~jimas (1) ~tojas, ~toja dkt. (1) ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio turėti sinonimai

Žodžio turėti sinonimai

Žodis turėti kitomis kalbomis

Rusiškai: иметь
Angliškai: have
Estiškai: tener
Lenkiškai: mieć
Latviškai: būt
Lietuviškai: turėti
2013-03-23 22:57:41
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž