Tautologija žodžio reikšmė

Tautologija - tautologija 1. logikos klaida - apibrėžimas, sprendimas, įrodymas to paties tuo pačiu. 2. lingv. to paties žodžio ar tos pačios šaknies žodžių kartojimas.
tautològija [tauto + ↗ ...logija]:
1. log. apibrėžimo arba įrodymo log. klaida — apibrėžiamoji sąvoka apibrėžiama ta pačia sąvoka, tezė įrodinėjama, remiantis ta pačia teze;
2. log. dvireikšmės logikos išraiška, teisinga bet kurioje netuščioje srityje, esant bet kurioms jos kintamųjų reikšmėms;
3. raiškos priemonių perteklius, pasakymas to, kas jau yra kitame žodyje, pasakyme, pvz., „labiau baltesnis", „liaudies tautosaka";
4. tos pačios šaknies žodžių kartojimas, pvz., „jauna jaunystėlė", „varu varyti", „kelelį keliauti". ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis tautologija kitomis kalbomis

Rusiškai: тавтология
Angliškai: tautology
Estiškai: tautología
Lenkiškai: tautologia
Latviškai: tautoloģija
Lietuviškai: tautologija
2013-03-23 19:27:29
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž