Sunkybė žodžio reikšmė

Sunkybė - sunkýbė sunkỹbė suñkybė 1. didelis svoris, sunkumas:Ąžuolo mat yra – pasiutusi sunkýbė stalo . Tai sunkýbė – ledva iš vietos gali pajudyt Kojelę galia nutrėkšt – tokia sunkýbė kirvio! Žmogus pajuto savo naštos sunkybę | Ka toki sunkýbė srėnų(labai skauda strėnas),ka nebepakelu 2. sunkus daiktas, našta:Tas nuejo toliau, o tas atgaliau nunešė tą sunkýbę Kam sunkýbę nešiot an galvos? Jungas mano mielas yra ir sunkybė mano lengva 3. svoris:Garlaivis galėjęs pavežti sunkybės tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt tonų 4.sunkumas ką padaryti, atlikti, gauti:Dar̃ sunkýbė keltis Dulkės, sunkýbė eiti į tus kalnus! Knygų gali gauti pasiskaityti kiekvienas be jokios sunkybės Ne sunkýbė čia ir nueit Ar dar tau sunkybė tę nuvežt? Nėr čia sunkýbės [bites laikyti] Kad ir tų darbų dabar sunkýbė – varo vis prie vyriškų darbų! Sunkybė darbo vargino mus Kas tai par sunkybė įstatymų gyvenimo tų vargšų Tos durpos parvežt tokia sunkỹbė kelio! 5. sunki būklė, vargas, prispaudimas, nemalonumai:Dėl tokių sunkýbių da galėtum gyventi An mano galvos visos sunkỹbės Par karus iškraustė, sunkýbės visiem užteko, visko matėm Senovės žmones sunkybėj žuvo Tie žmonės, besikilodami iš vienos vietos į kitą, priprato nebijoti jokių sunkybių Žmogaus gyvenimo sunkybės ilgainiui ėmė nykti Žiemos sunkỹbės Tokioj sunkybėj gyvenau Slėgti sunkýbės, stingam kantrybės Kam aš pasiguosiu, kam aš tas sunkybes savo atiduosiu? Idant artimui mūsų ant kūno jo nė vienos iškados nei sunkybės darytumbim Duok sunkybėsu kantrumą Eikit visi manęsp sunkybėmis apsunkinti . Gelbiem mane, susimilk sunkybėj mano, vedeim keliais tikrais pats Per tūleropas sunkýbes turime įeit karalyston dangaus Visas tada sunkybes reikia pargalėti Sopuliai, votys ir visos kitos sunkýbės Kartais vėl užleid Dievas vargus ir sunkybes krikščionims Eš regėjau vargus mano žmonių ... Eš jų sunkybę pažinojau Ižgelbėjo iž sunkybės didės visą karią ano karaliaus . Numetė nu savęs jungą sunkybės Antiocho 6.didumas, baisumas:Tame psalme pažįstam didybę ir sunkybę griekų Išganytojeliau! nekorok pagal sunkybės griekų jų 7.sunkiai suvokiamas, sutvarkomas dalykas:Šitame tekste yra ir kitų sunkybių. Iš tų sunkybių ir teksto nelygybių čia tik kelias pažymėsiu 8. sunkenybė 3: Gavo dusulį, sunkybę in krūtinei Kad ne ta sunkýbė, ne kosulys, dar geriau kiek Tokia sunkýbė ant širdies, bi patroškęs, bi pailsęs ║apsunkimas:Sunkybė galvos 9.nėštumas:Ana buvo sunkýbėj Kartą ledokas pūstelėjo ant jos, ir ji pastojo sunkybėn Moteriškė prieg sunkybei bus

Žodis sunkybė kitomis kalbomis

Rusiškai: уплетать
Angliškai: stodge
Estiškai: cosas indigestas
Lenkiškai: wyżerka
Latviškai: stodge
Lietuviškai: sunkybė
2013-04-05 06:52:25
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž