Stacija žodžio reikšmė

Stacija - ×stãcija( stacja) 1. paveikslas ar koplytėlė, prie kurio sustojama, einant kryžiaus kelią:Stacija bažnyčios Seniau miškely stovėdavo koplyčytės, stãcijos Išdirbo gražias mūro stacijas 2. sustojimo vieta, stotis:Einu an stãcijos Gelžkelio stacija
Stãcija [lot. statio – buveinė],
kurio nors gyvūno arba gyvūnų rūšies gyv. vieta (buveinė);
ja gyvūnas nuolat naudojasi tam tikrą laiką arba turėdamas tam tikrą tikslą. ( Šaltinis: tv3.lt )
2013-03-20 09:39:54
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž