Sausuma žodžio reikšmė

Sausuma - sausum|a 1. sausa vieta: Ištraukė tinklą į sausumą. 2. sausas metas: sausumoje ilgiau laikosi batai. 3. geogr. žemė kaip jūros, vandenyno priešybė: Jūroje ir sausumoje. sausumos kariuomenė. sausumos gyvūnai.
Sausuma – sausas žemės plotas, kurioje paprastai būna ežerai ir upės. Sausuma Žemės planetoje sudaro 29 %.

Žodžio sausuma sinonimai

Sausažemis, žemė, zeme
Žodžio sausuma sinonimai

Žodis sausuma kitomis kalbomis

Rusiškai: земля
Angliškai: land
Estiškai: tierra
Lenkiškai: ziemia
Latviškai: zeme
Lietuviškai: sausuma
2013-04-22 05:05:33
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž