Pripildymas žodžio reikšmė

Pripildymas - pìldymas 1. → pildyti 1.2. → pildyti 4: Sutarties pìldymas (= vykdymas) Įstatymų pìldymas Pareigos pildymas Pildymas Viešpaties prisakymo 3. → pildyti 5: Visų vilčių pìldymasis 1. → atpildyti 1.2. → atpildyti 3: Po smerčiai ir tu gausi iš velnio atpìldymą – pilną smalos kaušą Veizdėkig, kokis ... atpildymas ir gana padarymas ... yra to žmogaus Tas geram ir piktam atpildymas negal būt be sūdo 3. → atpildyti 4. dapìldymas → dapildyti 1. 1. → išpildyti 3: Lengvas įsakymas, sunkus išpildymas Pasmerkimo išpildymas Palenkiau širdį maną ant ižpildymo prisakymo tavo Išpildymas ... zokono 2. → išpildyti 4 Tas daiktas parodė išsipildymą sapno 3. → išpildyti 6 Atėjo išsipildymas laiko 1. → papildyti 2: Augaliniai produktai yra svarbus baltymų papildymo šaltinis ║tai, kuo papildoma:Autorius atkreipė dėmesį tiktai į trumpojo sąvado papildymus 2.→ papildyti 3: Papìldymas nuodais 3.→ papildyti 6: Pasibengs dienos jūsų papildymo ( pašventinimo) afieros 4. → papildyti 7.5. → papildyti 8.6.patenkinimas (noro):Visų geidulių mūsų papìldymas ir pasotinimas → perpildyti. → pripildyti 1: Dujų pripildymo stotį galima prijungti prie žemo, vidutinio ar aukšto slėgimo dujotiekio vamzdžių Saiko pripildymas

Žodis pripildymas kitomis kalbomis

Rusiškai: заполнение
Angliškai: filling
Estiškai: relleno
Lenkiškai: nadzienie
Latviškai: pildīšana
Lietuviškai: pripildymas
2013-04-21 13:52:37
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž