Perdėtas žodžio reikšmė

Perdėtas - Padidinti už ribų arba tiesa pervertinti

Žodis perdėtas kitom kalbom

Rusiškai: преувеличенный
Angliškai: exaggerated
Estiškai: exagerado
Lenkiškai: przesadny
Latviškai: pārspīlēti
Lietuviškai: perdėtas

Panašus žodžiai

negirdėtas, perdėti
2013-09-14 07:33:32

Pridėti savo 'perdėtas' reikšmę