Per žodžio reikšmė

Per - per- priešd. I. veiksmažodžių vediniai su juo žymi: 1. veiksmo kryptį per ką nors kiaurai ar per viršų: perdurti, perplaukti, peršauti, peršokti. 2. veiksmą, einantį nuo vienų veikėjų į kitus: perduoti, perimti, persiųsti. 3. ko nors padalijimą, perskyrimą: perkirsti, perlaužti, perpjauti, perskirti. 4. veiksmą, apimantį ką nors visą: pergelti, perlieti, permerkti. 5. nutrūkusį, daugiau nebevykstantį veiksmą: perdygti, perdulkėti. 6. saiko, normos viršijimą: pereikvoti, persistengti, persūdyti. 7. veiksmo persvarą, pirmenybę: pergyventi (savo vaikus),pergudrauti, perrėkti. 8. veiksmo kartojimą, iš naujo ko padarymą: perdažyti, perdirbti, pergalvoti, persiūti. 9. intensyvios reikšmės veiksmą: perbalti, perdžiūti, perėsti. 10. mažybės veiksmą: perkąsti, peršokti. 11. kurį laiką trunkantį veiksmą: pergulėti, perkęsti, peržiemoti. 12. individualios reikšmės veiksmą: perkarti, perspėti. II. daiktavardžiai su juo žymi: 1. per ką nors einantį daiktą: perkaklis, pernugaris, perpetė. 2. veiksmą arba veiksmo padarinį: pergalė, perkasas, perkolas, permaina, pertrauka. III. jį turi suaugtiniai prieveiksmiai: pernelyg, perniek, perpus, peržiem.
1 per prl. (su gal.) vartojamas žymint:
1. vietą, kurios paviršiumi ar viršumi vyksta judėjimas iš vienos pusės į kitą: Perėjo per gatvę. Klampoja per dirvą. Peršoko per tvorą. Permetė akmenį per stogą.
2. daiktą, pro kurį kiaurai vyksta judėjimas: Garsas skverbiasi per sieną. Perbrido per upę. Išėjo per duris. Matyti kaip per dūmus.
3. vietą, kuri kelyje praeinama, pravažiuojama: Važiuojame į Vilnių per Ukmergę.
4. atstumą: Gyvena per kilometrą nuo miestelio. Nesitraukia nė per žingsnį.
5. judėjimą nuo vieno vienarūšio daikto prie kito: Eina per žmones. Vežioja per gydytojus. Pereisime per avilius.
6. daikto matą: Lašiniai per tris pirštus storumo. Randas per pusę kaktos. Vaikas per sprindį paaugo.
7. daiktą, skersai kurio kas tęsiasi: Per petį pasikabinęs šautuvą. Kasos nutįsusios per nugarą.
8. vietą, kurioje kas dedasi, reiškiasi: Skauda koją per kelį. Batai per pirštus siauri. Nesulenkia rankos per alkūnę.
9. paliečiamą daikto plotą: Kirto per ausį. Gausi per nagus. Paglostė per nugarą. 10. veikimo laiką: Per visą naktį budėjau. Per dienų dienas ji sėdi namie. Vargo per visą savo gyvenimą. Per miegus kalba. Vaistus reikia gerti tris kartus per dieną. Per mėnesį baigsiu šį darbą. 1
1. viršijimą: Gavau per dvidešimt, per šimtą rublių. Jam jau per trisdešimt metų. 1
2. veiksmo priežastį: Per aukštumą jis net sulinkęs. Per tokį vėją nelis. Tik per tave taip atsitiko. Per tą skubėjimą pamiršau pasiimti. 1
3. tarpininką: Atsiuntė žinią per žmones. Pranešė per radiją. Per vertėją susikalba. 1
4. veiksmo būdą: Mes laimę pasieksim per kovą (poez.) . Per ašaras juokiasi(verkdamas). Per akis meluoja(akiplėšiškai).Tik per plauką(vos vos)nenukritau. Per šalį(iš šalies)žiūrint viskas kitaip atrodo. Šaukia per kits kitą. 1
5. kas kuo yra laikomas: Jį per beprotį laiko. Nušovė ją per gegužėlę(geguže palaikę). Žiemą suvalgysi per medų(medaus vietoje). 1
6. asmenį ar daiktą, su kuriuo kas lyginamas: Nerasi geresnio žmogaus per jį. Nėra medžio per ąžuolą(geresnio už ąžuolą). 1
7. apibrėžiant kiekį: Per du kartus suvalgė. Per abu laukus gal bus dešimt hektarų 2 per dll.
1. pabrėžiant asmens ar daikto gerą ar prastą ypatybę (su įv. kas): Kas per naktis(puiki naktis)!Kas tu per vyras(prastas vyras)!Kas čia per darbas(prastas darbas)!
2. klausiant vardo (su įv. kas): Kas per paukštis ten tupi? Kas jis per vienas?
3. žymint ypatybės perviršį (su bdv. ar prv.): Kepurė per didelė. Per sunkus darbas. Per dažnai jis čia lankosi. Per ilgai tu ten buvai. Per daug piktai kalba. Per daug geras ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis per kitomis kalbomis

Rusiškai: через
Angliškai: through
Estiškai: a través de
Lenkiškai: przez
Latviškai: caur
Lietuviškai: per
2013-03-30 11:47:38
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž