Pakvailioti žodžio reikšmė

Žodžio pakvailioti vertimas į Anglų kalbą - pakvailioti
Pakvailioti - kvailióti,-iója, -iójo kváilioti, -ioja, -iojo1.būti kvailam, netekti proto:Mergina ne po ilgam pradėjus kvailioti ir apie velniukus nuolatai pasakoti Mergina iš palengvo pasitaisė, nors ne su visai, nes retokai dar vis kvailiojo Jo sesuo kvailiója ^ Pats kvailiodamas kitiems razumo neįduosi 2.kvailai, nerimtai elgtis, išdarinėti kvailystes, paikioti:Ko čia kvailióji, ko šūkauji! Nekvailiók, Antanai, ką dabar darai! Juokės, klegėjo šlitiniuodami po aslą; kvailiojo, pamėtojos iš Sragių vaišių, rodė visų Sragių svečių eisenas Nekváiliok su kvailiu prasidėjęs Dėdė trumpai pasakė, kad nekvailiočiau ir grįžčiau atgal Parejūlė svieto bekvailio[ja] (beblūdija) Kurs laksto pakiemiais, pakarčemiais, tas kváilio[ja] kaip kvaila 3.eiti kaip kvailam, žioplinti:Išpilk šičia, kur tu kvailióji! įsitraukti kvailioti, kvailai elgtis, įsišėlti:Įsikvailiója kap durniai ir dūksta išeiti iš proto, pakvaišti:Kai sesuo numirė, tai kuo neiškvailiojom visi Kriukai nueiti kaip kvailam, nužioplinti:Aš jam liepiau nueit ant kapų, o jis kažin kur nukvailiójo pakváilioti pašėlti, padūkti. 1. pridaryti kvailysčių:Taip, aš, rodos, prikvailiojau Ką jis tę prikvailiójo? 2. privaikščioti, priklaidžioti:Eina Grasė karves milžt – karvutės nerado. Kol karvutę suieškojo, girioj prikvailiójo 1.išeiti iš proto, pakvaišti:Jau sukvailiójo jos pats Jau aš nieko nežinau sukvailiójus 2.kvailai, neprotingai, neapgalvotai pasielgti:Kraujas ne vanduo, širdis ne akmuo, abu sukvailiojome Mortelė mato dabar, kad sukvailiojo A, kaip man gaila tų, kurie sukvailioję nutolsta nuo bendro kelio! 3. suklysti, susipainioti:Tai dabar susikvailiójau: nežinau, par kur išeit

Žodis pakvailioti kitomis kalbomis

Rusiškai: дурачить
Angliškai: pakvailioti
Estiškai: pakvailioti
Lenkiškai: pakvailioti
Latviškai: pakvailioti
Lietuviškai: pakvailioti
2013-04-21 13:34:09
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž