Pakirtimas žodžio reikšmė

Pakirtimas - kirtìmas 1.→ kirsti 1: Eglučių kirtimas ligi šiol nebuvo sutvarkytas Kirtimas [miško] prasidėjo vieną dieną Darbinykam brangiai mokėjo už kirtìmą Sūnau, ar susirgai, kad nėra nė znoko tavo kirtìmo? Jo giminės galvos kirtimą laiko žiauriu daiktu | Akmenių kirtìmas(laužymas, skaldymas) 2.pjovimas dalgiu:Prasidėjo rugių kirtimas Rugius išguldė, išsukino – nesmagus bus kirtìmas Žmonės, gavę menkai atolo, turės sušerti pirmo kirtimo žolę 3. gėlimas, kandimas:Gyvatės kirtimas Nuo gyvačių kirtimo yr žmonių, kurie užkalbinėja 4.kirčio paėmimas Mano kirtìmo nieks neparkirs Ar tavo kirtìmas, kad pasiimi? 5. godus valgymas:Aš iš jo tokio kirtìmo matau, kad išnokęs 6.iškirstas miško plotas, skynimas:Kas prieg miško, tai gali ir po kirtimùs pasganyt Gyvulių ganymas yra ypač žalingas atželiančiuose kirtimuose Grikiai gerai užauga kirtimuose Šviežiuose kirtìmuose visuomet yra žemuogių Geriau eikit į kokį kirtìmą aviečiaut Kirtìmuose ir gyvačių dažnai esti Karves kirtìmūse ganėm Tu šituos kirtimus geriau užsėk, tai nors naudos turėsi 7.kirtis, smūgis:Vienas kirtìmas, ir pagalys jau perskeltas 8.smogimas, mušimas kuo:Rumbas su kalnu, o šova su duobe nuo kirtimo botagu 9.atkirstas, atpjautas gabalas:Kirtimas žuvies 10. grėbliu sumuštas šieno ar šiaudų glėbys, plekas:Pradalgiai neišmušami – nėra ko nei grėbti: tik nešk – kirtimai nuo vietos Paėmęs grėblį, sukirsk kirtìmą šieno Sukirtau kirtìmą – vos panešti valioju Paduok kumelei kirtimùką šieno Motriškos grėbia, o vyrai kerta kirtimus, neša ir deda į kupsčius Šiaudus sauskulus kirtìmais krovė į kestes ir nešė į daržinę Sukerta su grėbliu šieno klėbį ir duoda ant vežimo kirtìmais Su kirtimùkais gal sumesti didžiausį šieno vežimą Man šienelį begrėbiant, kirtimėlį bekertant, ir nulūžo grėblelis, naujo grėblio kotelis | Ėda kirtìmais(dideliais kąsniais)kaip su mintuvais 1. apkapojimas, apgenėjimas.2. susižeidimas, koja į koją kertant Apsikirtimas [arklio kojos] greit sugyja Dėl apsikirtimo dar galėtum važiuoti, bet jau šlubuoja, tad nebekinkysiu 1. kirtis priešais.2. griežtas atsakymas į kito priekaištą.| Priešingos šalies atsikirtimai Protokole pažymima kaltinamojo pastabos ar atsikirtimai, klausinėjant liudytojus Laukdamas išminčiaus atsikirtimo, jis vis dar stovėjo Ir nutils atsikirtimai liežuviu 3.kerštas:Šaukia dangun atkirtimo 1.padarytas kertamame daikte rantas, randas, žymė:Pjūklas smigo gilyn priešais įkirtimą Sužalojo medį įkirtimais Koks ten inkirtìmas, inrėžė kirvis, ir tiek Skiepyti [nuo raupų] įkirtimais, dvigubais ir kryžiaus pavidalo įpjovimais draudžiama 2.įgėlimas, įkandimas:[Damulienė] gyvatės įkirtimą užkalba, kraują užkalba Nuo gyvatės įkirtimo reik tuoj tos gyvatės galvą nusukti ir trinti žaizdą Nuo gyvatės inkirtìmo tik ažkalbėjimas gydo → iškirsti:1. Kareivis tuojaus paskyrė tą obelį ant iškirtimo 2. Vaikai apskųsti sūdui už iškirtimą svetimo miško 3.iškirstas plotas miške:Sugulėm iškirtime ir laukėm → nukirsti:1. 2.Jis išgirdo trijų kryžeivių vienu smūgiu nukirtimo istoriją Smako pati norėjo jam atmonyti už nukirtimą jos vyro smako Karalaitis už nukirtìmą myliamo šerno supyko 1. kirtimas 1: Nemažai miško kirtimui skyrė – bus šiemet pakirtìmo(bus ko kirsti) 2. palaužimas:Tai buvo pakirtimas kūno sveikatos 3.mūšis, kova:Buvo labai didis pakirtimas perkirtìmas 1. kertant padalijimas į dvi dalis:Gausi bart už tos kartelės pérkirtimą 2. pertraukimas:Kalbos perkirtìmas 3.perkirsta vieta, randas:Tuojaus nurišo tą skepetaitę, rado ir tą perkirtimą 4.pauzė, cezūra (eilėdaroje):Prie ritmo gali būti priskirtas perkirtimas kertant padarymas skylės, tarpo:Gyslos prakirtìmas | Pageidautina, kad linijų bei sienų pravalymus ir prakirtimus miškų ūkiai atliktų savo jėgomis 1.→ sukirsti 10: Gražus pirkios sukirtìmas 2. → sukirsti 11 Gatvių susikirtime suvažinėjo žmogų Kelių linijų susikirtimas viename taške 3. → sukirsti 12 Čia buvo susikirtìmas didelis Jau iš pirmo susikirtimo buvo aišku, kad kova truks ilgai Gaidžių susikirtìmas Kildavo tarp vilkų susikirtimas dėl pasidalinimo Kai kuriose vietose įvyko mažesnių dalinių susikirtimai 4. → sukirsti 13 Po to susikirtimo šeima į naujos poros gyvenimą atsakė visuotine tyla Ji ėmė pasakoti apie Katrytės susikirtimą su tėvu ir apie Mackevičiaus atsilankymą 1.kirviu padarymas ranto (prieš pjaunant medį):Niekada neleisk medžio be užkirtìmo Vis su ažkirtimù pjauna medį 2. sulaikymas, užgynimas:Kova dėl švaros yra kova dėl kelio užkirtimo ligoms 3. staigus sustojimas:Naujasis aparatas raižė skardą visą savaitę be užsikirtimo, be gaišties 4.staigus patraukimas meškerkočiu, kad geriau įsikabintų meškerės kabliukas žuvies nasruose:Užkirtimas daromas nestiprus, nes šelvio žiotys yra gana lepios ir greitai plyšta Žvejojant labai svarbu neuždelsti užkirtimo momento 5.sudavimas kuo:Sutarė ant galo [= pagaliau] lenktynes pradėti po trijų užkirtimų į rėtukę – būbnelį 6. žaizda, padaryta užpakaline koja užgaunant priekinę 7. užsispyrimas:Juk ir pati savo gyvybę dėjo dėl mano nelemto užsikirtimo Kolegų dauguma nepalankiai priėmė tą jo užsikirtimą

Žodis pakirtimas kitomis kalbomis

Rusiškai: Подрыв
Angliškai: Undermining
Estiškai: Debilitamiento
Lenkiškai: Osłabienie
Latviškai: Apdraudot
Lietuviškai: pakirtimas
2013-04-21 13:28:56
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž