Paguodėjas žodžio reikšmė

Paguodėjas - guodė́jas,-a kas guodžia:Uždraudė šiam dvasios guodėjui išeiti iš savo buto -a kas paguodžia:Jie suprato liaudies vargą ir tapo jos paguodėjais

Panašus žodžiai

guodėjas
2013-04-04 10:49:58

Pridėti savo 'paguodėjas' reikšmę