Pagulėjimas žodžio reikšmė

Pagulėjimas - gulė́jimas → gulėti 1: Daug jėgų šnekučiui kainuoja, kol jis suranda patogią gulėjimo padėtį To[je] lovo[je] vargingas gulė́jimas Iš gulėjimo pri žemei gavau ligą Senutė apvilkta drabužėliais, nuo ilgo skrynioje gulėjimo susimetusiais didelėmis raukšlėmis Kietu gulėjimu tevargin ir temarin kūną savą → atgulėti 3 Žemė reikalauja atsigulėjimo, atilsio 1.→ nugulėti 2: Tiktai po nugulėjimo(išsimiegojimo)tegalėjo važiuoti namo 2. → nugulėti 3 Jin iš nusigulėjimo [sergant] led bepaeina 3. pragula(decubitus): Nugulėjimas – iš ilgo gulėjimo atsiradusios kūne skylės, opos, nugedimai 1.→ pagulėti 1: Tik po gero pagulė́jimo atsikėlė 2. buvimas be judėjimo, be vartojimo:(Tos kriaušės) po pasigulėjimo ištura ligi kovo 1. pragula(decubitus): Odos pragulėjimai 2.→ pragulėti 3 Balzamas prieš prasigulėjimą prigulė́jimas 1.→ prigulėti 6: Prigulėjimas prie draugijos 2.priedermė:Nori nenori – prigulė́jimą reikia atlikti → susigulėti 3 Dirvožemio drėgmingumas labai pareina nuo dalelių susigulėjimo Sniego susigulėjimas → užgulėti 4 Perkamosios galios sumažėjimą rodo ir prekių užsigulėjimas
2013-04-21 05:49:37