Nupasakojimas žodžio reikšmė

Nupasakojimas - pãsakojimas. 1. → pasakoti 1: Kiek tada pãsakojimo būdavo vaikams! Už vieną pasakojimą išmokau visą pasaką, esu geros galvos. Vieni sakiniai yra pasakojimo, kiti geidimo, klausimo. 2. tai, kas pasakojama: Atgijo ir seniai dingęs jos senelės pasakojimas iš baudžiavos laikų. Sesuo pažino savo brolį iš pasakojimo. Niekas kitas visam sodžiuj nemėgdavo taip pasakojimų kaip dėdė Simonas. Jonuo dideliai patiko tie pasakojimai, ir ans norėjo eiti į miestą gyventi. Jos pasakojimams nebuvo galo. Senų senovėje, kada žmonės labai tikėjo į burtus, buvo toks pasakojimas. 3. trumpas prozos kūrinys, apsakymas: Jis parašė pasakojimų apie Didžiojo karo didvyrių žygius. Trumpi mano pasakojimėliai jiems galėtų tikti. 4. anekdotas. apipãsakojimas. → apipasakoti 2: Reikalavo pagal aprašymą arba apipasakojimą žmogaus paviršiaus padaryti fotografiją. atpãsakojimas. → atpasakoti 1: Diktantą dar, būdavo, parašau neblogai, o tie atpasakojimai – tikras vargas. įpãsakojimas. → įpasakoti 4: Vaikščiojame, šnekamės, daug įpasakojimų, daug linkėjimų kelionei. išpãsakojimas. → išpasakoti 1: Visi Jauniaus išpasakojimai ir mokslo radiniai mano surašyti į atskirus šešis tomus. nupãsakojimas. → nupasakoti: Iš jo nupasakojimo atrodo, kad ten rojus. Šeimininkui, taip pat girdėjusiam siuvėjo nupasakojimus, toji liga atrodė keista ir baisi. Žmogelis. savo gudresniu nupasakojimu patiko ponui. Apgaviko vėl per ilgas nusipasakojimas, kaip jis sodžiaus pinigais važinėjęs pas ministerį. papãsakojimas. → papasakoti 1: Tūlam bus atmintyje tėvelių papasakojimai iš laikų baudžiavos. Visą romano turinį sudaro Balčiūno autobiografinis pasipasakojimas autoriui. Nori pasipasakojimu palengvinti sunkumą savo širdies. pérpasakojimas. → perpasakoti 2.

Žodis nupasakojimas kitomis kalbomis

Rusiškai: декламировать
Angliškai: recount
Estiškai: contar
Lenkiškai: opowiadać
Latviškai: atstāstīt
Lietuviškai: nupasakojimas
2013-05-18 21:42:57
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž