Laisvas žodžio reikšmė

Laisvas - laisv|as, laisva 1. turintis laisvę, nepriklausomas, nevaržomas, neprievartinis: laisva tauta. Laisvas žmogus. laisvieji žmonės, valstiečiai (istor.). laisvasis miestas (istor.). Laisvas darbas. Čia tau laisva valia, gali daryti, kaip nori. Laisvas kaip paukštis. 2. leidžiamas, nedraudžiamas, nevaržomas, netrukdomas, nesaistomas: Laisvas kelias, įvažiavimas. Laisvas įėjimas. laisvasis uostas (teis.). laisvoji konkurencija (ekon.). laisvasis krūvis (fiz.). Laisvas kvėpavimas. laisvi viduriai. laisvasis menininkas (be tarnybos). Laisvas diplomas (be paskyrimo į darbą). laisvasis klausytojas (neregistruotas, neimatrikuliuotas). 3. neužimtas, tuščias: laisva vieta. Ar neturi laisvo kambario? Man šiandien laisva diena (nedirbama). laisvasis žemės plotų fondas. 4. palaidas, platus, dukslus: Drabužis per daug laisvas Batai per laisvi. laisvo kirpimo paltas. 5. atliekamas: Neturiu laisvo laiko. Kai būsiu laisvesnis, atvažiuosiu. 6. nepažodinis, perpasakojamas; apytikslis, ne visai atitinkantis: Laisvas vertimas. Laisvas atpasakojimas. 7. knyg. neprivalantis laikytis ko: Laisvas nuo prietarų. Laisvas nuo mokesčių. Laisvas nuo draudimų. 8. palaidas, netinkamas (apie elgesį). laisvosios eilės (parašytos nevienodo ilgio ir nevienodai išsidėsčiusiomis eilutėmis, strofomis). laisvai prv.: Jis laisvai (lengvai) kalba keliomis kalbomis. laisvai! (kar.). laisvai samdomas (akordinis, nenuolatinis) darbininkas. laisvumas.
Laisv|as, ~a (4)
1. turintis laisvę, nepriklausomas, nevaržomas, neprievartinis: ~a tauta. L. žmogus. ~ieji žmonės, valstiečiai (istor.) . ~asis miestas (istor.) . L. darbas. ÄŒia tau ~a valia, gali daryti, kaip nori. L. kaip paukštis.
2. leidžiamas, nedraudžiamas, nevaržomas, netrukdomas, nesaistomas: L. kelias, įvažiavimas. L. įėjimas. ~asis uostas (teis.) . ~oji konkurencija (ekon.) . ~asis krūvis (fiz.) . L. kvėpavimas. ~i viduriai. ~asis menininkas(be tarnybos).L. diplomas (be paskyrimo į darbą).~asis klausytojas(neregistruotas, neimatrikuliuotas).
3. neužimtas, tuščias: ~a vieta. Ar neturi ~o kambario? Man šiandien ~a diena(nedirbama).~asis žemės plotų fondas.
4. palaidas, platus, dukslus: Drabužis per daug l. Batai per ~i. ~o kirpimo paltas.
5. atliekamas: Neturiu ~o laiko. Kai būsiu ~esnis, atvažiuosiu.
6. nepažodinis, perpasakojamas;
apytikslis, ne visai atitinkantis: L. vertimas. L. atpasakojimas.
7. knyg. neprivalantis laikytis ko: L. nuo prietarų. L. nuo mokesčių. L. nuo draudimų.
8. palaidas, netinkamas (apie elgesį). ^ ~osios eilės(parašytos nevienodo ilgio ir nevienodai išsidėsčiusiomis eilutėmis, strofomis). ~ai prv.: Jis ~ai(lengvai)kalba keliomis kalbomis. ~ai! (kar.) . ^ ~ai samdomas(akordinis, nenuolatinis)darbininkas. ~umas (2) ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio laisvas sinonimai

Žodžio laisvas sinonimai

Žodis laisvas kitomis kalbomis

Rusiškai: бесплатно
Angliškai: free
Estiškai: libre
Lenkiškai: wolny
Latviškai: bezmaksas
Lietuviškai: laisvas
2013-03-28 14:09:32
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž