Laipsnis žodžio reikšmė

Laipsnis - laipsn|is 1. lyginamasis dydis, matas, pakopa: Aukštas kultūros laipsnis Giminystės laipsnis (jos artumo dydis). Balsių kaitos laipsniai (lingv.). Pirmojo laipsnio diplomas. Trečiojo laipsnio nudegimas. 2. gram. būdvardžiu ar prieveiksmiu reiškiamos kokybės dydis, dydžio matas: Nelyginamasis, aukštesnysis, aukščiausiasis laipsnis 3. temperatūros matavimo vienetas: Trys laipsniai šalčio. Termometras rodo plius penkis laipsnius Celsijaus. 4. alkoholio svorio procentas mišinyje: Stiprumo laipsnis 5. mat. skaičius, rodantis, kiek kartų kitas skaičius turi būti padaugintas iš savęs: laipsnio pagrindas (keliamasis daugiklis). laipsnio rodiklis (vienodų daugiklių kiekis). Du pakėlus ketvirtuoju laipsniu, gaunama šešiolika. 6. mat. lankų bei kampų matavimo vienetas: Statusis kampas turi devyniasdešimt laipsnių. Dešimt laipsnių rytų ilgumos ir penkiasdešimt laipsnių šiaurės platumos (geogr.). 7. oficialus vardas, pažymintis kvalifikacijos dydį, pakopą: Kapitono, majoro laipsnis Fizikos ir matematikos mokslų daktaro laipsnis Mokslų kandidato laipsnis 8. tarm. laiptų ar terasos pakopa, kopėčių skersinis.
Laipsn|is (1)
1. lyginamasis dydis, matas, pakopa: Aukštas kultūros l. Giminystės l.(jos artumo dydis). Balsių kaitos ~iai (lingv.) . Pirmojo ~io diplomas. Trečiojo ~io nudegimas.
2. gram. būdvardžiu ar prieveiksmiu reiškiamos kokybės dydis, dydžio matas: Nelyginamasis, aukštesnysis, aukščiausiasis l.
3. temperatūros matavimo vienetas: Trys ~iai šalčio. Termometras rodo plius penkis ~ius Celsijaus.
4. alkoholio svorio procentas mišinyje: Stiprumo l.
5. mat. skaičius, rodantis, kiek kartų kitas skaičius turi būti padaugintas iš savęs: ~io pagrindas(keliamasis daugiklis).~io rodiklis(vienodų daugiklių kiekis).Du pakėlus ketvirtuoju ~iu, gaunama šešiolika.
6. mat. lankų bei kampų matavimo vienetas: Statusis kampas turi devyniasdešimt ~ių. Dešimt ~ių rytų ilgumos ir penkiasdešimt ~ių šiaurės platumos (geogr.) .
7. oficialus vardas, pažymintis kvalifikacijos dydį, pakopą: Kapitono, majoro l. Fizikos ir matematikos mokslų daktaro l. Mokslų kandidato l.
8. tarm. laiptų ar terasos pakopa, kopėčių skersinis ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio laipsnis sinonimai

Žodžio laipsnis sinonimai

Žodis laipsnis kitomis kalbomis

Rusiškai: степень
Angliškai: degree
Estiškai: grado
Lenkiškai: stopień
Latviškai: grāds
Lietuviškai: laipsnis
2013-03-16 15:03:47
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž