Komanda žodžio reikšmė

Komanda - komand|a 1. nustatytos formos įsakymas žodžiu: Davė komandą žygiuoti. Klausyti mano komandos! Šaudyti pagal komandą. 2. nedidelis kariuomenės, gaisrininkų ir pan. dalinys, sudarytas atskiram reikalui. 3. laivo įgula. 4. sportininkų grupė, viena iš rungtyniaujančių šalių: Futbolo, šaulių komanda.
kománda [pranc. commande < lot. commendo — įsakau, rekomenduoju]:
1. laikinai suformuotas nedidelis kar. dalinys;
2. laivo įgula;
3. vado (viršininko) įsakymas žodžiu;
4. įsakymas, liepimas;
5. vadovavimas kariuomenės vienetui, komandavimas;
6. sportininkų grupė, vadovaujama kapitono ir trenerio;
7. skaičiavimo mašinos elementari instrukcija, nurodanti, kokią operaciją reikia atlikti, iš kur paimti operandus, kur dėti rezultatą. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio komanda sinonimai

Žodžio komanda sinonimai

Žodis komanda kitomis kalbomis

Rusiškai: команда
Angliškai: team
Estiškai: equipo
Lenkiškai: zespół
Latviškai: komanda
Lietuviškai: komanda
2013-03-20 05:29:00
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž