Kolonija žodžio reikšmė

Kolonija - kolonij|a 1. istor. kurios nors valstybės piliečių apgyventa vietovė svetimoje ar užkariautoje šalyje: Graikų, romėnų kolonijos. 2. šalis, užgrobta, valdoma ir išnaudojama kitos valstybės. 3. išeivių apgyventa vietovė, naujokynas. 4. išeivių bendruomenė. 5. tam tikra įstaiga žmonėms auklėti, taisyti ir pan.: Kurčnebylių kolonija Darbo kolonija 6. biol. gyvybiškai susiję vienos rūšies organizmai: Koralų kolonija 7. gyvūnų pastovus sambūris: Šikšnosparnių kolonija.
kolònija [lot. colonla < colere — (ap)gyventi]:
1. šalis arba jos dalis, neturinti savarankiškumo, valdoma išnaudotojiškos valstybės (metropolijos);
2. kurios nors valstybės piliečių apgyventa vieta svetimoje šalyje;
3. persikėlusių iš vienos šalies į kitą arba iš vienos srities į kitą sritį išeivių gyvenamoji vieta;
4. kolonistų visuma;
5. speciali darbo, auklėjimo ar bausmės įstaiga;
6. gyvybiškai susijusių vienos rūšies individų arba kartu laisvai gyvenančių organizmų sambūris. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio kolonija sinonimai

Žodžio kolonija sinonimai

Žodis kolonija kitomis kalbomis

Rusiškai: колония
Angliškai: colony
Estiškai: colonia
Lenkiškai: kolonia
Latviškai: kolonija
Lietuviškai: kolonija
2013-03-19 20:52:20
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž