Kolona žodžio reikšmė

Kolona - kol|ona, kolonos 1. archit. stulpas, remiantis siją, skliautą ar kitą konstrukciją. 2. rikiuotų žmonių ar daiktų grupė; rikiuotė, vora, vilkstinė: Kariuomenės kolona Demonstrantų kolona Tankų kolona Penktoji k. (grupė vidaus kenkėjų, dirbančių kitos valstybės naudai).
kolonà [pranc. colonne < lot. columna]:
1. konstrukcinis arba dekoratyvinis statinio elementas;
vertikali apvalaus ar daugiakampio skerspjūvio atrama, sudaryta iš bazės, liemens (fusto) ir kapitelio;
2. rikiuotė, kurioje žmonės (kariai, sportininkai, parado dalyviai, jų daliniai, grupės) arba transporto priemonės (kovos mašinos, automobiliai, laivai) išsirikiavę vienas paskui kitą;
vora, vilkstinė;
3*. penktoji Δ — asmenys, kurie dirba ardomąjį darbą, kenkia iš vidaus, padeda išorės priešui (priešininkams);
pirmiausia taip buvo pavadinti kontrrevoliucionieriai, veikę Madride per Ispanijos pilietinį karą ir padėję frankistams, apsiautusiems miestą 4 kolonomis. ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio kolona sinonimai

Žodžio kolona sinonimai

Žodis kolona kitomis kalbomis

Rusiškai: колонка
Angliškai: column
Estiškai: columna
Lenkiškai: kolumna
Latviškai: sleja
Lietuviškai: kolona
2013-05-17 06:24:44
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž