Kolektyvinimas žodžio reikšmė

Kolektyvinimas - kolektỹvinimas → kolektyvinti. → sukolektyvinti: Pagrindinių žemės ūkio priemonių sukolektỹvinimas Žemės ūkio sukolektyvinimas mūsų krašte iš esmės pakeitė lietuvių liaudies gyvenimą
2013-03-26 09:38:42