Koja žodžio reikšmė

Koja - koj|a 1. galūnė, kuria žmogus ar koks kitas padaras eina: Pirmutinės, paskutinės (užpakalinės) kojos. Gražios, dailios, kreivos kojos. Kūdikio kojelės, kojytės, kojukės. kojas aunasi. Nužvelgė nuo kojų iki galvos. Mindžioti, trypti kojomis. Arklys greitų kojų (greitas). Sėdi užsidėjęs koją ant kojos. Arklys keturiomis kojomis, ir tai suklumpa (folkloras). Vilką kojos peni (folkloras). Aš jums parodysiu, iš kur kojos dygsta (mušiu). Duoti valią kojoms (imti bėgti). Tinka kaip šuniui penkta koja (ironiškai visai netinka). 2. baldo, įrankio atremiamoji dalis: Stalo, kėdės, lovos koja Skriestuvo kojelė. Dalgio koja (galas, pritvirtinamas prie dalgiakočio). Ant kojų kelti, pakelti, sukelti (sujudinti ką daryti). Ant kojų pastatyti (parengti savarankiškam gyvenimui). Ant (savo) kojų stovėti (savarankiškai gyventi). Ant kojų sukilti (sujusti). Aukštyn kojomis apsiversti, apvirsti (iš esmės pasikeisti, suirti senajai tvarkai). Aukštyn kojomis apversti (iš pagrindų pakeisti; padaryti didelę netvarką). Į kojas duoti, leistis, spausti (bėgti). Kaire koja iš lovos išlipti, atsikelti (būti blogai nusiteikusiam, piktam). koją dėlioti už kojos (pamažu eiti). koją į koją (sutartinai). koją įkelti (įeiti; užimti). koją iškelti, iškišti (trumpam išeiti). koją kaišioti (kenkti). koją kelti už kojos (pamažu eiti). koją kišti (kenkti). kojas atversti (menkinamai mirti). kojas laižyti (žemintis, pataikauti). koją pakišti (pakenkti, sutrukdyti). kojas miklinti (rengtis toli eiti ar smarkiai šokti). kojas nukratyti, padžiauti, pakratyti, pastatyti, patiesti, užversti, versti (menkinamai mirti; padvėsti). kojas pavilkti (sunkiai paeiti). kojos pinasi (svirduliuoja eidamas). kojas raityti (bėgti). kojų sušilti nespėti (trumpai pabūti). kojas vilkti (sunkiai eiti). Kur koja, kur ranka (kaip pakliuvo, bet kaip). Kur kojos neša (kur pakliuvo, bet kur). Nuo kojų nukristi (apšlubti). Nuo kojų nupulti, nusivaryti (labai pavargti einant). Nuo kojų nuvaryti (labai nuvarginti). Nuo kojų pulti (nepaeiti). Po kojomis minti (niekinti). Po kojomis painiotis (trukdyti). Viena koja grabe, karste (arti mirties).
Koj|a (1)
1. galūnė, kuria žmogus ar koks kitas padaras eina: Pirmutinės, paskutinės (užpakalinės) kojos. Gražios, dailios, kreivos ~os. Kūdikio ~elės, ~ytės, ~ukės. ~as aunasi. Nužvelgė nuo ~ų iki galvos. Mindžioti, trypti ~omis. Arklys greitų ~ų(greitas).Sėdi užsidėjęs ~ą ant ~os. Arklys keturiomis ~omis, ir tai suklumpa (flk.) . Vilką ~os peni (flk.) . Aš jums parodysiu, iš kur ~os dygsta(mušiu).Duoti valią ~oms(imti bėgti).Tinka kaip šuniui penkta k.( iron. visai netinka).
2. baldo, įrankio atremiamoji dalis: Stalo, kėdės, lovos k. Skriestuvo ~elė. Dalgio k.(galas, pritvirtinamas prie dalgiakočio). Ant ~ų kelti, pakelti, sukelti(sujudinti ką daryti).Ant ~ų pastatyti(parengti savarankiškam gyvenimui).Ant (savo) ~ų stovėti(savarankiškai gyventi).Ant ~ų sukilti(sujusti). Aukštyn ~omis apsiversti, apvirsti (iš esmės pasikeisti, suirti senajai tvarkai).Aukštyn ~omis apversti(iš pagrindų pakeisti;
padaryti didelę netvarką).Į ~as duoti, leistis, spausti(bėgti).Kaire ~a iš lovos išlipti, atsikelti(būti blogai nusiteikusiam, piktam).~ą dėlioti už ~os(pamažu eiti).~ą į ~ą(sutartinai).~ą įkelti(įeiti;
užimti).~ą iškelti, iškišti (trumpam išeiti).~ą kaišioti(kenkti).~ą kelti už ~os(pamažu eiti).~ą kišti(kenkti).~as atversti( menk. mirti). ~as laižyti(žemintis, pataikauti).~ą pakišti(pakenkti, sutrukdyti).~as miklinti(rengtis toli eiti ar smarkiai šokti).~as nukratyti, padžiauti, pakratyti, pastatyti, patiesti, užversti, versti( menk. mirti;
padvėsti).~as pavilkti(sunkiai paeiti).~os pinasi(svirduliuoja eidamas).~as raityti (bėgti).~ų sušilti nespėti(trumpai pabūti).~as vilkti (sunkiai eiti).Kur k., kur ranka(kaip pakliuvo, bet kaip).Kur ~os neša (kur pakliuvo, bet kur).Nuo ~ų nukristi(apšlubti).Nuo ~ų nupulti, nusivaryti(labai pavargti einant).Nuo ~ų nuvaryti(labai nuvarginti).Nuo ~ų pulti(nepaeiti). Po ~omis minti(niekinti).Po ~omis painiotis(trukdyti).Viena k. grabe, karste(arti mirties) ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodis koja kitomis kalbomis

Rusiškai: фут
Angliškai: foot
Estiškai: pie
Lenkiškai: stopa
Latviškai: pēda
Lietuviškai: koja
2013-03-21 17:53:59
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž