Klausėjas žodžio reikšmė

Klausėjas - klausė́jas,-a -à 1.kas klausia:Uolinis buvo vis atsakytojas, o čangalietis klausėjas O tų studentų, kurių klausė šitas piktas klausėjas, buvo dešimtis Buvo norima klausėjui pasakyti 2.kas daug ko klausia, mėgsta klausinėti:Jis toks klausė́jas – visko noria žinot 3.ieškotojas (pvz., darbo):Reikia, kad nurodytų jie šią ar tą darbo sritį abejojančiam klausėjui -a kas apklausinėja, tardytojas:Apklausėjo daroma prievarta apklausos metu duoti parodymus, pavartojant neteisėtas priemones, užtraukia laisvės atėmimą -a žmogus, vesti norinčio vyro siunčiamas pas pasirinktą merginą atsiklausti, ar ji sutiktų už jo tekėti:Užtekdavo Dainavoje senyvam žmogui pasirodyti su ilga išpjaustinėta lazda kaimo gatvėje, ir bematant iš vieno kiemo į kitą nuskriedavo žinia, kad einąs „atsiklausėjas“ -a klausėjas:Žvilgterėjo į keistą paklausėją Riktelėjau į ausį nusigandusiam paklausėjui

Žodis klausėjas kitomis kalbomis

Rusiškai: корреспондент
Angliškai: questioner
Estiškai: preguntador
Lenkiškai: indagator
Latviškai: jautātājs
Lietuviškai: klausėjas
2013-04-21 04:58:42
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž