Ketera žodžio reikšmė

Ketera - keterà 1. gyvulio nugarkaulis ties sprandu, gūbrys, gogas:Balnas arklį suspaud ant keteros Ant keterõs plaukai – šeriai Arklys nusigrandė sau keterą Sartajai kẽterą nutrynė Kiaulės ketera Paršo keterà stora Pasistatė kaip kiaulės šeriai ant keterõs Duok lašinukų nu keteros Drožiau vilkui į keterą Besipešdamu ir įsikabinusiu į keteras, abu nukrito nuo stogo 2.paukščių krūtinės kaulo iškilimas:Paukštis paguldomas aukštielninkas ant stalo, praskiriamos plunksnos ir aštriu peiliu arba lancetu perpjaunama oda nuo krūtinės keteros iki užpakalinės angos 3. arklio krūtinė, piršys.4.gūbrio šeriai, plaukai; karčiai:Kai šuo lenda, tai katė tik kẽterą pastato ir prunkščia Šunes jo užpakaly keteras pašiaušė Kuilys priš piemenį keterą pastatė | Pirštus susibadžiau į ešerio keterą ^ Prieš viens kitą keteras stato kaip katinai Kantrus glostomas keterą stato 5.nutįsęs pakilimas dirvoje; vagos viršus:Neleistinos apylankos, gilios išverstos vagos ir aukštos sąvartinės keteros Noragėlis varo dirvoje plačią vagą su keterėle per vidurį Plūgų nublizgintos saulės atakaitoje žvilgėjo vagų keteros Šiaušė savo juodas keteras suartos dirvos Štai prišliaužė prie ežios keteros Arimo keteroms džiūstant ir ruduojant, gera yra suvalkioti arimą valkėmis 6. viršus, viršūnė:Jie atšliaužė į kalvos keterą Iš pietų – kreidinė kalno ketera Iš už kalnų keteros pūtė vėsus vėjas Kalnai, atstatę savo keteras, debesis rėmė Nušvitusiam danguje aiškiai ryškėjo trys keteros Sparnuoti pusnynai nusukę paaudriui plienines keteras Aušra juokėsi kalnų keterose Mėnuo slapstėsi nubalęs už debesų keteros Lygusai žaltys pasižymi tuo, kad kūno paviršiaus sriegus turi be išilginių keterėlių 7.stogo viršūnė, šelmuo, kraikas:Aukšta stogo ketera priešintis:Įgìjo į kẽterą sūnus,jau nesuvaldysi kẽterą statýti1.priešintis:Žiūrėk, ir jis dar keterą stato! 2.didžiuotis:Jei tik ji pradės kẽterą statýti,tai aš į ją nė nežiūrėsiu kẽterą pastãtęspasipūtęs, piktas:Ko vaikščioji, keterą pastatęs? Žiūri – viens ant kito keteras pastatę keterà vagių̃ didelis vagis; vyriausias vagis.
Ketera (3 b )
1. gyvulio nugara, gūbrys.
2. gūbrio šeriai, plaukai.
3. kalno viršūnė. Keterą statyti(priešintis) ( Šaltinis: tv3.lt )

Žodžio ketera sinonimai

Žodžio ketera sinonimai

Žodis ketera kitomis kalbomis

Rusiškai: хребет
Angliškai: ridge
Estiškai: cresta
Lenkiškai: grzbiet
Latviškai: grēda
Lietuviškai: ketera
2013-04-21 08:17:38
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž