Kaima žodžio reikšmė

Kaima - káima kaimas 1: Antrus metus toje kaimoje darbuojuos Visos kaimos šunys Jų Izidorius papratęs visai kaimai pasijuokt Po sodas ir kaimas besidaužąs Tankiai suvadindavo pas savęs iš kaimos mergaites Apie saulėleidį susirinkę visos káimos piemenėliai Ar į kaimą kaimuželę, ar į margą dvaruželį? Tai liustas, tai valia mūsų káimoj tam gale! Toje kaimoj, arba sodoj, daug gerų žmonių gyvena Visa troba, kaima, arba soda, ar miestas sudega Vienoje kaimoje gyveno biedna bobelė Vilkas atbėgo iš miško kaimon ne svečiuosna, bet gelbėdamas savo gyvybą Kaimos visos didelės

Žodžio kaima sinonimai

Žodžio kaima sinonimai

Žodis kaima kitomis kalbomis

Rusiškai: сельская местность
Angliškai: countryside
Estiškai: campo
Lenkiškai: krajobraz
Latviškai: apvidus
Lietuviškai: kaima
2013-03-24 08:17:39
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž