Kabinimas žodžio reikšmė

Kabinimas - kabìnimas → kabinti:1.Drabužių kabìnimas ant karties 2.Durų kabìnimas [kabliu] 3.sėmimas, ėmimas tąsaus daikto:Košės kabìnimas [šaukštu] 4.lietimas, siekimas:Gauname kreivąją, kaip [dviejų besisukančių krumpliaračių dantų] prisilytėjimo taškų geometrinę vietą, vadinamąją kabinimo liniją 5. priekabių ieškojimas:Kabìnimasis prie manęs tau į gera neišeis 6. kibimas:Čia jau dažnai tie ginčai nueidavo gangreit lig kabinimųsi į krūtinę → apkabinti:1. 2. Draugo apkabinimas | Dar atsisveikinamasis žvilgsnis, dar apsikabinimas – ir jau esu vežime → atkabinti 1: Plūgų prie traktoriaus prikabinimas ir atkabìnimas → įkabinti 2: Irklo įkabìnimas [į valtį] | Kad nėr pryšnagio, ne toks įsikabinimas arkliuo → nukabinti 1: Lempos nukabìnimas 1.→ pakabinti 1: Be pakabìnimo drapanų neišdžiovinsi 2.kilpelė, už kurios drabužį pakabina ant gembės, kabeklis, pakaba:Nutrūko pakabìnimas Prisiūtum geriau pakabìnimą, ne ką čia pakraščiais valkiojies: vis tavo žiponas pasuoly 3.kablys drabužiams pasikabinti, gembė:Niekur nėr nė vieno pakabinimo – kurgi aš pasidėsiu savo drapanas 4.uždanga:Balti, žali, mėlyni pakabinimai buvo prisegti plonosp drobėsp → prikabinti 3 Čia jam priskabìnimas kaip žabalam in tvorą → sukabinti 2: Silpnas buvo sukabìnimas(surišimas)lenciūgu, ir nutrūko Sukabinimas namų statyme 1.→ užkabinti 2: Čia bus sunkus užkabìnimas [durų kablio] 2. → užkabinti 8 Ieškau kaip skęstantis jūroje kokio nors užsikabinimo 3.kablio užlenktas galas, užlenkimas:Nulaužė klėties užkabìnimą

Žodis kabinimas kitomis kalbomis

Rusiškai: подвесной
Angliškai: hanging
Estiškai: colgante
Lenkiškai: wiszące
Latviškai: drapērijas
Lietuviškai: kabinimas
2013-04-21 05:19:35
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž